Tham gia "Cửa Hàng Báu Vật" - Sở hữu trang phục Sơn Hải Họa Đồ chỉ từ 20 RP từ 29/01 đến 04/02

CHBV-800x450.jpg - 203.18 kb

Từ 29/01 đến 04/02, tham gia ngay Cửa Hàng Báu Vật phiên bản Sơn Hải Họa Đồ. Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với 4 trang phục:

• Jhin Sơn Hải Cuồng Thần

• Cho'Gath Sơn Hải Khổng Thú

• Neeko Sơn Hải Nữ Thần

• Nautilus Sơn Hải Nham Thần

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

Jhin-CHBV.jpg - 125.98 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Jhin Sơn Hải Cuồng Thần
 • 15 Ngọc Cuồng Thần
 • 10 Ngọc Cuồng Thần
 • 5 Ngọc Cuồng Thần
 • 3 Ngọc Cuồng Thần
 • 2 Ngọc Cuồng Thần
 • 1 Ngọc Cuồng Thần

Ngọc Jhin Sơn Hải Cuồng Thần đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Jhin Sơn Hải Cuồng Thần40
Trứng Linh Thú Nhóm 1-610
1 Viên Nữ Thần 20205
20 Tinh Hoa Cam2
1 Mảnh Chìa Khóa1

ChoGath-CHBV.jpg - 124.74 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Cho'Gath Sơn Hải Khổng Thú
 • 15 Ngọc Khổng Thú
 • 10 Ngọc Khổng Thú
 • 5 Ngọc Khổng Thú
 • 3 Ngọc Khổng Thú
 • 2 Ngọc Khổng Thú
 • 1 Ngọc Khổng Thú

Ngọc Cho'Gath Sơn Hải Khổng Thú đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Cho'Gath Sơn Hải Khổng Thú40
Trứng Linh Thú Nhóm 1-610
1 Viên Nữ Thần 20205
20 Tinh Hoa Cam2
1 Mảnh Chìa Khóa1

Neeko-CHBV.jpg - 125.41 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Neeko Sơn Hải Nữ Thần
 • 15 Ngọc Nữ Thần
 • 10 Ngọc Nữ Thần
 • 5 Ngọc Nữ Thần
 • 3 Ngọc Nữ Thần
 • 2 Ngọc Nữ Thần
 • 1 Ngọc Nữ Thần

Ngọc Neeko Sơn Hải Nữ Thần đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Neeko Sơn Hải Nữ Thần40
Trứng Linh Thú Nhóm 1-610
1 Viên Nữ Thần 20205
20 Tinh Hoa Cam2
1 Mảnh Chìa Khóa1

Nautilus-CHBV.jpg - 120.76 kb

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Nautilus Sơn Hải Nham Thần
 • 15 Ngọc Nham Thần
 • 10 Ngọc Nham Thần
 • 5 Ngọc Nham Thần
 • 3 Ngọc Nham Thần
 • 2 Ngọc Nham Thần
 • 1 Ngọc NhamThần

Ngọc Nautilus Sơn Hải Nham Thần đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Nautilus Sơn Hải Nham Thần40
Trứng Linh Thú Nhóm 1-610
1 Viên Nữ Thần 20205
20 Tinh Hoa Cam2
1 Mảnh Chìa Khóa1

LƯU Ý

- Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

- Trang phục Jhin Sơn Hải Cuồng Thần, Cho'Gath Sơn Hải Khổng Thú, Neeko Sơn Hải Nữ Thần, và Nautilus Sơn Hải Nham Thần sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

- Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận


6659 2