Tham gia "Đập Trứng Bí Ẩn" - Sở hữu Linh Thú Nguyên Đán độc quyền từ 29/01 đến 11/02

DapTrung-TET-800x450.jpg - 107.01 kb

Thể Lệ

Sự kiện diễn ra từ 29/01 đến hết 11/02.

Bạn có thể dùng RP để đập các Trứng Nhỏ, Vừa và To để nhận 1 Trứng Linh Thú Ngẫu Nhiên (Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán sẽ chỉ xuất hiện trong sự kiện và không mở bán sau đó).

DTBA-2901.jpg - 145.36 kb

Trứng Bí Ẩn Nhỏ - 59 RP

DTBA-59.jpg - 98.05 kb

• Chắc chắn nhận 1 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 1 đến 12

• Có cơ hội nhận thêm 1 Trứng Huyền Thoại Nhóm 1-7

• Tối đa mua 15 lần:

Lần 05: 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Lần 10: Chưởng Lực Quýt Nổ

Trứng Bí Ẩn Vừa - 79 RP

DTBA-79.jpg - 104.96 kb

• Chắc chắn nhận 1 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 7 đến 12

• Có cơ hội nhận thêm 1 quà ngẫu trong danh sách sau:

1 Trứng Choncc Bình Thiên Đại Thánh hoặc Choncc Ngưu Ma Vương

1 Trứng Shisa Tôn Hành Giả hoặc Shisa Giả Hành Tôn

1 Trứng Quái Sừng Kim Giác hoặc Ngân Giác

18 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

1 Trứng Huyền Thoại Nhóm 1-7

• Tối đa mua 15 lần:

Lần 05: 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Lần 10: 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Lần 15: Chưởng Lực Trâu Thần

• Tối đa mua 15 lần, lần mua thứ 5 sẽ nhận được 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Trứng Bí Ẩn To - 99 RP

DTBA-99.jpg - 105.53 kb

• Chắc chắn nhận 1 trứng ngẫu nhiên từ nhóm 7 đến 12

• Có cơ hội nhận thêm 1 quà ngẫu trong danh sách sau:

1 Trứng Choncc Bình Thiên Đại Thánh hoặc Choncc Ngưu Ma Vương

1 Trứng Shisa Tôn Hành Giả hoặc Shisa Giả Hành Tôn

1 Trứng Quái Sừng Kim Giác hoặc Ngân Giác

18 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

1 Trứng Huyền Thoại Nhóm 1-7

• Tối đa mua 15 lần:

Lần 05: 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Lần 10: 3 Trứng Nhóm 12 Nguyên Đán

Lần 15: Chưởng Lực Thiết Bảng

Lưu Ý

1. Trứng Nhóm 12 sẽ không được mở bán sau khi sự kiện kết thúc

2. Linh Thú nhóm 12 sẽ có thể mở được từ Trứng Hiếm Tổng Hợp sau ngày 26/2/2021

3. Quà sẽ mất một lúc để được gửi đi. Vui lòng chờ ít phút và kiểm tra lại.

4. Mọi hỗ trợ về sự kiện, vui lòng gửi phiếu về https://hotro.garena.vn/.