Mở bán báu vật Niên Thú Nguyên Đán: Viên & Túi cùng Kỉ vật Niên Thú từ 05/02 đến 23/03

221-Vien-800x450.jpg - 381.9 kb

Từ 05/02 đến 23/03, Viên Niên Thú 2021 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.


Viên Niên Thú 2021

Khi mở Viên Niên Thú 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Niên Thú 2021.

• Mở ra 3 mảnh trang phục chủ đề Tết (70% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục chủ đề Tết (30% cơ hội)

• Chủ đề này gồm Tết Nguyên Đán, Pháo Hoa, Loạn Thế Thần Binh, và Loạn Thế Anh Hùng.

• Các trang phục thuộc chủ đề trên nếu không có trong tính năng Chế Tạo Hextech sẽ không xuất hiện.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Niên Thú 2021 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Niên Thú 2021 + Kỉ vật
55 RP
x1 Viên Niên Thú 2021x16 Kỉ vật Niên Thú 2021
5 Viên Niên Thú 2021 + Biểu tượng + Kỉ vật
275 RP *Chỉ mua được 1 lần
x5 Viên Niên Thú 2021x1 Biểu tượng
Niên Thú Nguyên Đán 2021
x80 Kỉ vật Niên Thú 2021
10 Viên Niên Thú 2021 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
x10 Viên Niên Thú 2021x1 Viên Niên Thú 2021x160 Kỉ vật Niên Thú 2021
25 Viên Niên Thú 2021 + 1 Túi Niên Thú + Kỉ vật
1375 RP
x25 Viên Niên Thú 2021x1 Túi Niên Thú 2021x400 Kỉ vật Niên Thú 2021
50 Viên Niên Thú 2021 + 1 Lì Xì Tân Sửu + Kỉ vật
2750 RP
x50 Viên Niên Thú 2021x1 Lì Xì Tân Sửux800 Kỉ vật Niên Thú 2021

Khi mở Lì Xì Tân Sửu, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 9 mảnh trang phục bất kì

• Có cơ hội trúng thêm Lộc Đầu Năm:

• Mở ra 3 mảnh trang phục bậc bất kì (95% cơ hội)

• HOẶC 4 trang phục chưa sở hữu bậc Thường trở lên

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.


Với Kỉ vật Niên Thú 2021, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Fiora Niên Thú Nguyên Đán - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

Fiora_PrestigeLunarBeastSkin.jpg - 163.94 kb

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Mầm Xuân

Alistar
Tân Sửu

Annie
Niên Thú Nguyên Đán
Aphelios
Niên Thú Nguyên Đán
Darius
Niên Thú Nguyên Đán
Fiora
Niên Thú Nguyên Đán
Jarvan IV
Niên Thú Nguyên Đán
  
 Viego
Niên Thú Nguyên Đán
 

Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Alistar
Tân Sửu
Annie
Niên Thú Nguyên Đán
Aphelios
Niên Thú Nguyên Đán
Darius
Niên Thú Nguyên Đán
Fiora
Niên Thú Nguyên Đán
Jarvan IV
Niên Thú Nguyên Đán
  
 Viego
Niên Thú Nguyên Đán
 

 


 

6659 2