[SIÊU SỰ KIỆN TẾT NGUYÊN ĐÁN] Tham gia "Niên Thú Xâm Lăng" - Niên Thú tới nhà, tặng quà năm mới từ 05/02 đến 18/02

01-NTXL-800x450.jpg - 143.34 kb

Tết Nguyên Đán đã đến rất gần rồi, và để cùng hòa với không khí Tết, hãy tham gia ngay vào sự kiện Niên Thú Xâm Lăng diễn ra từ ngày 05/02 đến 18/02 nhé.

Chuỗi sự kiện này sẽ có tất cả 6 nhiệm vụ với Niên Thú Xâm Lăng là sự kiện trung tâm và 5 sự kiện còn lại xoay quanh nó.

Mỗi sự kiện riêng biệt sẽ đem lại cho bạn rất nhiều phần quà, ưu đãi và cả những trang phục cực kỳ đẹp mắt dịp Tết. Ngoài ra, nó cũng sẽ giúp bạn xây dựng thành trì của mình để có thể phòng thủ tốt hơn trước những đợt Xâm Lăng của Niên Thú.

Hãy tìm hiểu ngay nhé!

IFrame

Niên Thú Xâm Lăng

NTXL-1.jpg - 187.84 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

CĂN CỨ

Bạn làm chủ 1 căn cứ với 5 công trình. Mỗi công trình tăng 1 chỉ số cho căn cứ.

Bạn có thể nâng cấp công trình để tăng nhiều chỉ số hơn. Mỗi công trình có thể nâng tối đa đến cấp 5, và cần 1 loại Đá khác nhau để nâng cấp.

• Nhà Chính: tỉ lệ thắng 10/15/20/25/40/60%. Cần 2 Đá Thần Binh để nâng 1 cấp (kiếm trong sự kiện Viễn Cổ Thần Binh).

NTXL-CT-1.jpg - 54.41 kb

Đá Thần Binh có được trong sự kiện Viễn Cổ Thần Binh.

• Chợ: giảm thiệt hại đi 0/25/50/75/100/150. Cần 1 Đá Thương Hội để nâng 1 cấp (kiếm trong sự kiện Viễn Cổ Thương Hội).

NTXL-CT-2.jpg - 53.96 kb

Đá Thương Hội có được từ sự kiện Viễn Cổ Thương Hội.

• Trụ: tăng độ bền của căn cứ thêm 0/25/50/75/100/150. Cần 1 Đá Sơn Hà để nâng 1 cấp (kiếm trong sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà).

NTXL-CT-3.jpg - 51.02 kb

Đá Sơn Hà có được từ sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà.

• Nhà Lính: tăng cấp độ quà vật phẩm nhận được sau mỗi đợt phòng thủ. Cần 1 Đá Bảo Tàng để nâng 1 cấp (kiếm trong sự kiện Viễn Cổ Bảo Tàng).

NTXL-CT-4.jpg - 50.23 kb

Đá Bảo Tàng có được từ sự kiện Viễn Cổ Bảo Tàng.

• Tế Đàn: tỉ lệ nhận được Niên Hòn sau mỗi đợt phòng thủ 5/10/20/35/50/100%. Cần 1 Đá Trận Đồ để nâng 1 cấp (kiếm trong sự kiện Viễn Cổ Trận Đồ).

NTXL-CT-5.jpg - 50.75 kb

Đá Trận Đồ có được từ sự kiện Viễn Cổ Trận Đồ.

NIÊN THÚ XÂM LĂNG

Từ 7:00 đến 23:59 hàng ngày, bạn có thể vào căn cứ để nâng cấp công trình, nhận quà, hoặc sửa căn cứ.

Từ 0:00 đến 6:59 hàng ngày, Niên Thú sẽ tấn công căn cứ của bạn. Trong thời gian này, bạn không thể thực hiện hành động nào trong căn cứ.

Khi đợt tấn công kết thúc, bạn có thể vào căn cứ để xem kết quả. Kết quả được tính như sau:

• Phòng thủ thành công hay thất bại (dựa theo chỉ số tỉ lệ thắng của căn cứ).

• Thiệt hại Niên Thú gây ra (dựa theo sức tấn công của Niên Thú). Thiệt hại sẽ tăng 50% nếu bạn phòng thủ thất bại. Chỉ số giảm thiệt hại sẽ giúp bạn chịu thiệt hại ít hơn.

• Xu Niên Thú bằng 50% độ bền hiện tại của căn cứ. Độ bền hiện tại bằng độ bền trước khi bị tấn công trừ đi thiệt hại. Xu Niên Thú dùng để đổi các vật phẩm đặc biệt trong mục Đổi Đồ.

• Niên Hồn (dựa theo chỉ số may mắn của căn cứ). Niên Hồn dùng để đổi các vật phẩm hiếm trong mục Đổi Đồ.

• Quà vật phẩm (dựa theo chỉ số cấp độ quà của căn cứ). Phòng thủ thành công hay thất bại sẽ nhận được quà khác nhau.

Sức tấn công khởi điểm của Niên Thú là 100-300 (thiệt hại nằm ngẫu nhiên trong khoảng này), và sẽ tăng dần qua mỗi đợt.

ĐỘ BỀN

Độ bền ban đầu của căn cứ là 1000. Độ bền giảm đi tùy theo thiệt hại sau mỗi đợt tấn công. Bạn có thể tăng độ bền tối đa bằng cách nâng cấp Trụ. Độ bền không thể giảm xuống dưới mức tối thiểu là 100.

Khi độ bền hiện tại thấp hơn độ bền tối đa, bạn có thể dùng RP tu sửa căn cứ (5 RP khôi phục 100 độ bền). Độ bền chỉ có thể khôi phục đến độ bền tối đa.

QUÀ VẬT PHẨM

Quà vật phẩm nhận được sau mỗi đợt tấn công phụ thuộc vào chỉ số cấp độ quà của căn cứ và kết quả phòng thủ thành công hay thất bại.

• Quà mặc định: Thành công - 5 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - 500 Tinh Hoa Lam

• Quà cấp 1: Thành công - 10 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - 1000 Tinh Hoa Lam

• Quà cấp 2: Thành công - 15 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - 2000 Tinh Hoa Lam

• Quà cấp 3: Thành công - 25 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - 5 Tinh Hoa Cam

• Quà cấp 4: Thành công - 50 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - Mảnh Chìa Khóa

• Quà cấp 5: Thành công - 100 Kỉ vật Niên Thú, Thất bại - Chìa Khóa Hextech

Viễn Cổ Thần Binh

VCTB-1.jpg - 252.06 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

THẦN BINH

Có 5 loại Thần Binh tương ứng với 5 trang phục Niên Thú Nguyên Đán.

Bạn dùng nguyên liệu để tăng kinh nghiệm cho Thần Binh, khi đạt mốc nhất định, Thần Binh có thể nâng cấp và bạn sẽ nhận được quà.

• Cấp 1: cần 100 kinh nghiệm, nhận được 1 Bộ Tuyệt Phẩm.

• Cấp 2: cần thêm 150 kinh nghiệm, nhận được 100 Kỉ vật Niên Thú.

• Cấp 3: cần thêm 200 kinh nghiệm, nhận được 1 Viên Niên Thú.

• Cấp 4: cần thêm 250 kinh nghiệm và 1 nguyên liệu chỉ định, nhận được 1 Túi Niên Thú.

• Cấp 5: cần thêm 300 kinh nghiệm và 1 nguyên liệu chỉ định, nhận được trang phục Niên Thú Nguyên Đán tương ứng.

Thần Binh Aphelios cần thêm Quặng thần thạch để nâng lên cấp 4 và 5, Thần Binh Fiora và Darius cần thêm Quặng huyền thiết để nâng lên cấp 4 và 5, Thần Binh Jarvan IV và Annie cần thêm Quặng kim cương để nâng lên cấp 4 và 5.

VCTB-2.jpg - 132.83 kb

Trang phục Niên Thú Nguyên Đán chỉ có thể sở hữu trong các sự kiện đặc biệt, và sẽ không được mở bán trong Cửa Hàng hoặc có trong Chế Tạo Hextech.

NGUYÊN LIỆU

Bạn có thể tìm nguyên liệu bằng RP (20 RP nếu tìm 1 lần, 195 RP nếu tìm 10 lần). Mỗi lần tìm sẽ ra 1 nguyên liệu ngẫu nhiên.

Có 8 loại nguyên liệu khác nhau, mỗi loại tăng 1 lượng kinh nghiệm khác nhau cho Thần Binh, bao gồm Quặng sắt (5), Quặng đồng (10), Quặng bạc (15), Quặng vàng (20), Quặng bạch kim (30), Quặng kim cương (50), Quặng huyền thiết (70), Quặng thần thạch (90).

NÂNG CẤP

Để tăng kinh nghiệm cho Thần Binh, chọn các nguyên liệu bạn muốn sao cho đủ mốc cần để lên cấp và bấm NÂNG CẤP và nhận quà.

Bạn có thể tăng kinh nghiệm cho Thần Binh qua mốc cần để lên cấp. Số kinh nghiệm dư ra sẽ được cộng vào tiến trình của cấp sau. Tuy nhiên, đối với cấp 5, số kinh nghiệm dư ra sẽ mất đi. Hãy lưu ý để không dùng quá nguyên liệu nhé.

Khi kinh nghiệm đã đạt mốc, bấm NÂNG CẤP để nâng cấp Thần Binh và nhận quà.

Với cấp 4 và 5, nếu bạn đã có nguyên liệu chỉ định, nguyên liệu đó sẽ tự động được sử dụng.

THƯỞNG MỐC

Mỗi lần nâng 1 Thần Binh lên cấp 4 hoặc 5, bạn nhận được 1 Đá Thần Binh (tối đa 10 lần). Đá Thần Binh dùng để nâng cấp Nhà Chính, giúp tăng tỉ lệ thắng trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCTB-3.jpg - 144.66 kb

Viễn Cổ Thương Hội

VCTH-1.jpg - 210.15 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

VẬT PHẨM ƯU ĐÃI

Hệ thống sẽ đưa ra cho bạn 7 vật phẩm và 7 ưu đãi.

Chọn 1 vật phẩm và 1 ưu đãi, sau đó bấm MUA để nhận được vật phẩm với ưu đãi tương ứng. Bạn không thể chọn lại vật phẩm và ưu đãi đó sau khi mua.

Vật phẩm bao gồm các trang phục 150-396 RP đang mở bán, gói 2 Trứng Linh Thú các loại, 5 Viên Tân Sửu, 5 Bộ Tuyệt Phẩm, 500 Kỉ vật Tân Sửu.

Ưu đãi bao gồm giảm giá 20-70%, đồng giá 50-125 RP, tặng kèm Kỉ vật Niên Thú, Viên Niên Thú, Túi Niên Thú, Đá Quý, Điểm Hàng Hiệu 2020, Lì Xì Tân Sửu, Trứng Linh Thú Nhóm 1-7.

LÀM MỚI

Bạn có thể làm mới vật phẩm hoặc ưu đãi. Khi làm mới, hệ thống sẽ đưa ra 7 vật phẩm hoặc 7 ưu đãi mới.

Số RP cần để làm mới là 2 RP trên mỗi vật phẩm hoặc ưu đãi chưa sử dụng.

THƯỞNG MỐC

Mỗi lần tiêu 200 RP trong sự kiện Viễn Cổ Thương Hội (tính cả RP để làm mới), bạn nhận được 1 Đá Thương Hội (tối đa 5 lần). Đá Thương Hội dùng để nâng cấp Chợ, giúp giảm thiệt hại trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCTH-2.jpg - 123.78 kb

Viễn Cổ Trận Đồ

VCTD-1.jpg - 211 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

KHÁM PHÁ TRẬN ĐỒ

Bạn có thể khám phá trận đồ bằng RP (50 RP nếu khám phá 1 lần, 490 RP nếu khám phá 10 lần).

Mỗi lần khám phá, bạn nhận được 5 vật phẩm ngẫu nhiên trong số các vật phẩm sau: 25 Kỉ vật Tân Sửu, Mảnh Chìa Khóa, 10 Tinh Hoa Cam, Mảnh Mẫu Mắt Kỳ Bí, Rương Hextech.

Nếu trong số 5 vật phẩm nhận được có 3/4/5 vật phẩm giống nhau, bạn nhận được thêm Viên Tân Sửu / 500 Kỉ vật Tân Sửu / 100 Điểm Hàng Hiệu 2020.

THƯỞNG MỐC

Mỗi 5 lần ra 3 vật phẩm giống nhau trở lên, bạn nhận được 1 Đá Trận Đồ (tối đa 5 lần). Đá Trận Đồ dùng để nâng cấp Tế Đàn, giúp tăng tỉ lệ nhận được Niên Hồn trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCTD-2.jpg - 129.72 kb

Viễn Cổ Sơn Hà

VCSH-1.jpg - 193.6 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

NHIỆM VỤ

Mỗi ngày, bạn có thể thực hiện các nhiệm vụ sau để kiếm điểm.

• Bấm nút ĐIỂM DANH trong trang sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà: +1 điểm.

• Bỏ 800 Tinh Hoa Lam trong trang sự kiện Viễn Cổ Sơn Hà: +1 điểm.

• Thắng 1 trận ở chế độ hợp lệ: +1 điểm (tối đa 3 lần).

Các chế độ hợp lê bao gồm:

• Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

• Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

• Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

• Vực Gió Hú ARAM

• Đấu Trường Chân Lý Thường

• Đấu Trường Chân Lý Xếp Hạng

• Summoner's Rift ARURF

MỐC & QUÀ

Khi số điểm đạt mốc, bạn nhận được quà tương ứng.

Có 2 loại quà: quà thường và quà VIP. Tất cả người chơi đều nhận được quà thường nếu đạt đủ điểm, nhưng để nhận quà VIP, bạn cần mở VIP với 250 RP.

Trong danh sách quà thường có 5 Đá Sơn Hà. Đá Sơn Hà dùng để nâng cấp Trụ, giúp tăng độ bền căn cứ trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

Trang phục Alistar Niên Thú Nguyên Đán sẽ nhận được khi đạt mốc 40 điểm. Trang phục này chỉ có thể sở hữu trong các sự kiện đặc biệt, và sẽ không được mở bán trong Cửa Hàng hoặc có trong Chế Tạo Hextech.

LÀM BÙ

Số nhiệm vụ không được thực hiện mỗi ngày được tính là bị bỏ lỡ. Bạn có thể dùng RP để làm bù các nhiệm vụ bị bỏ lỡ (3 RP mỗi nhiệm vụ).

Khi bấm LÀM BÙ, tất cả nhiệm vụ bị bỏ lỡ sẽ được làm bù đồng thời.

Viễn Cổ Bảo Tàng

VCBT-1.jpg - 169.65 kb

THỜI GIAN SỰ KIỆN: 05/02/2021 - 18/02/2021

RƯƠNG BẢO TÀNG

Với mỗi trận thắng ở chế độ hợp lệ, bạn nhận được 1 Rương Cấp 1. Tối đa 1 ngày bạn có thể nhận 15 Rương Cấp 1.

Bạn có thể mua Rương Cấp 1 với giá 4 RP mỗi rương, tối đa mua được 50 lần trong cả sự kiện.

Bạn có thể ghép 10 Rương Cấp 1 thành 1 Rương Cấp 2, 5 Rương Cấp 2 thành 1 Rương Cấp 3. Rương cấp càng cao thì càng ra quà giá trị hơn.

Bạn có thể bấm vào biểu tượng nhỏ ở góc trên bên phải mỗi rương để xem danh sách quà có thể ra khi mở rương.

Các chế độ hợp lê bao gồm:

• Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

• Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

• Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

• Vực Gió Hú ARAM

• Đấu Trường Chân Lý Thường

• Đấu Trường Chân Lý Xếp Hạng

THƯỞNG MỐC

Mỗi lần mở 50 Rương Cấp 1, bạn nhận được 1 Đá Bảo Tàng (tối đa 5 lần). Đá Bảo Tàng dùng để nâng cấp Nhà Lính, giúp tăng giá trị quà vật phẩm trong sự kiện Niên Thú Xâm Lăng.

VCBT-2.jpg - 106.21 kb

Nếu có vần đề cần được giải đáp hoặc cần hỗ trợ trong sự kiện, bạn có thể gửi phiếu hỗ trợ tại đây.

6659 2