Tham gia "Siêu Xạ Thủ" - Bắn hay, đổi quà xịn từ 05/02 đến 11/02

THỜI GIAN SỰ KIỆN

Sự kiện Siêu Xạ Thủ sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 10:00 05/02/2021 ~ 23:59 11/02/2021.

NỘI DUNG SỰ KIỆN

[BẮN BIA]

Bia được chia làm "Hồng Tâm", "Vòng Trong", và "Vòng Ngoài", mỗi phần cho một số điểm khác nhau.

• Hồng Tâm ‣‣ cho điểm tối đa (4000 điểm)

• Vòng Trong ‣‣ dấu "+" tăng điểm tương ứng với số bên trong; dấu "×" tăng tổng điểm hiện có tương ứng với số phần trăm bên trong; "20% off" giảm VĨNH VIỄN số RP cần để bắn đi 20%.

• Vòng Ngoài ‣‣ tăng điểm tương ứng với số bên trong

[ĐIỂM]

Điểm tối đa đạt được là 4000. Khi đầy, bạn cần đổi đồ để số điểm xuống dưới mức 4000 mới có thể chơi tiếp.

[GIẢM GIÁ]

Nếu bạn bắn được "20% off" liên tiếp, những lần sau sẽ được thay bằng 50 điểm.

[ĐỔI ĐỒ]

Tại khu Đổi Đồ, bạn có thể dùng điểm để đổi vật phẩm tương ứng.

LƯU Ý

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.