Mở bán Gói Báu Vật Niên Thú Phúc-Lộc-Thọ - Sở hữu cùng những vật phẩm hấp dẫn từ 27/02 đến hết 04/03

01-Gi-bu-vt-Nin-Th-800x450.jpg - 205.86 kb 

Từ 27/02 đến hết 04/03, sẽ có 3 Gói Báu Vật Niên Thú với vật phẩm là những báu vật cực kỳ hấp dẫn được mở bán trong Cửa Hàng kèm mức ưu đãi rất giá trị để các bạn sở hữu!

Viên Niên Thú 2021

Khi mở Viên Niên Thú 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Niên Thú 2021.

• Mở ra 3 mảnh trang phục chủ đề Tết (70% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục chủ đề Tết (30% cơ hội)

• Chủ đề này gồm Tết Nguyên Đán, Pháo Hoa, Loạn Thế Thần Binh, và Loạn Thế Anh Hùng.

• Các trang phục thuộc chủ đề trên nếu không có trong tính năng Chế Tạo Hextech sẽ không xuất hiện.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Khi mở Lì Xì Tân Sửu, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 9 mảnh trang phục bất kì

• Có cơ hội trúng thêm Lộc Đầu Năm:

• Mở ra 3 mảnh trang phục bậc bất kì (95% cơ hội)

• HOẶC 4 trang phục chưa sở hữu bậc Thường trở lên

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Chi tiết Gói Báu Vật:

Gói Niên Thú - Phúc

275 RP

x5 Viên Niên Thú
x250 Kỉ vật Niên Thú

Gói Niên Thú - Lộc

365 RP

x7 Viên Niên Thú
x1 Túi Niên Thú

Gói Niên Thú - Thọ

600 RP

x12 Viên Niên Thúx1 Lì Xì Tân Sửu

Lưu ý: Các gói Báu Vật này chỉ được mua 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

 

6659 2