Tham gia "Cửa Hàng Báu Vật" - Sở hữu sớm trang phục Ong Mật chỉ từ 20 RP từ 05/03 đến 11/03

232-Bee-Yuumi-800x450.jpg - 371.99 kb

Từ 05/03 đến 11/03, tham gia ngay Cửa Hàng Báu Vật phiên bản Ong Mật. Trong sự kiện này, bạn có thể bỏ 20 RP để mua các bảo vật tương ứng với 3 trang phục:

• Bee'Maw

• Yuubee

• Beezahar

Khi mua 1 bảo vật, bạn có cơ hội trúng ngay lập tức trang phục tương ứng, hoặc nhận được 1-15 ngọc tương ứng.

Ngọc bạn kiếm được sẽ nằm trong Kho Ngọc. Chúng dùng để đổi lấy các vật phẩm trong danh sách quy định.

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Bee'Maw
 • 15 Ong Cún
 • 10 Ong Cún
 • 5 Ong Cún
 • 3 Ong Cún
 • 2 Ong Cún
 • 1 Ong Cún

Ngọc Bee'Maw đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Bee'Maw35
Trứng Linh Thú Nhóm 1-710
1 Viên Niên Thú6
Biểu tượng Ong Bận Bịu5
Biểu tượng Đâu Phải Beemo5
25 Kỉ vật Niên Thú2
1 Mảnh Chìa Khóa1

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Yuubee
 • 15 Ong Mèo
 • 10 Ong Mèo
 • 5 Ong Mèo
 • 3 Ong Mèo
 • 2 Ong Mèo
 • 1 Ong Mèo

Ngọc Yuubee đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Yuubee35
Trứng Linh Thú Nhóm 1-710
1 Viên Niên Thú6
Biểu tượng Ong Bận Bịu5
Biểu tượng Đâu Phải Beemo5
25 Kỉ vật Niên Thú2
1 Mảnh Chìa Khóa1

Giá: 20 RP

Giới hạn mua: 50

Giới hạn toàn máy chủ: 500.000

Mở ra 1 trong các phần thưởng sau:

 • Beezahar
 • 15 Ong Bọ
 • 10 Ong Bọ
 • 5 Ong Bọ
 • 3 Ong Bọ
 • 2 Ong Bọ
 • 1 Ong Bọ

Ngọc Beezahar đổi được các vật phẩm sau:

Vật phẩmHuy Hiệu cần để đổi
Trang phục Beezahar35
Trứng Linh Thú Nhóm 1-710
1 Viên Niên Thú6
Biểu tượng Ong Bận Bịu5
Biểu tượng Đâu Phải Beemo5
25 Kỉ vật Niên Thú2
1 Mảnh Chìa Khóa1


LƯU Ý

- Ngọc sẽ hết hạn sau một khoảng thời gian. Khi hết hạn, số ngọc còn dư sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam mỗi ngọc. Vui lòng sử dụng ngọc trước thời gian hết hạn. Quá trình chuyển đổi có thể mất tối đa 1 ngày.

- Trang phục Bee'Maw, Yuubee, và Beezahar sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

- Bạn cần có tướng để nhận trang phục. Nếu chưa có tướng, vui lòng mở khóa tướng còn thiếu sau đó vào trang LỊCH SỬ để nhận


6659 2