Tham gia "Cánh Cửa Diệu Kỳ" - Chọn đúng cửa, hốt quà bất ngờ từ 26/03 đến 01/04

252-CanhCuaDieuKy-800x450.jpg - 289.9 kb 

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Cánh Cửa Thần Kỳ" sẽ xuất hiện trong client Liên Minh Huyền Thoại từ 26/03 đến 01/04.

Nội Dung Sự Kiện

1. Bạn cần chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu chơi. Giải Đặc Biệt bao gồm:

• True Damage Qiyana - Hàng Hiệu

• True Damage Senna - Hàng Hiệu

• True Damage Yasuo - Hàng Hiệu

• 2 Túi True Damage

• 15 Viên True Damage

CCDK-2.jpg - 91.55 kb

2. Bạn không thể thay đổi Giải Đặc Biệt đã chọn sau khi bắt đầu chơi.

3. Dùng RP để cửa TRÁI hoặc PHẢI. Nếu mở đúng cửa có hình mũi tên lên, bạn có 2 lựa chọn:

• Nhận quà to và trở về Cửa 1

• Tiếp tục mở cửa ở cấp cao hơn để có thể nhận quà giá trị hơn

4. Nếu mở sai cửa, bạn vẫn nhận được quà nhỏ

5. Sự kiện có tất cả 5 cửa, bạn cần mở đúng cửa thấp hơn trước để có quyền mở cửa cao hơn.

6. Mỗi cửa có số RP cần để mở, quà to và quà nhỏ khác nhau:

• Cửa 1, mở cần 30 RP.

• Quà to: Viên True Damage

• Quà nhỏ: Báu vật sơ cấp ngẫu nhiên (Biểu Cảm Kỳ Bí, Rương Hextech, Chìa Khóa Hextech, 20 Tinh Hoa Cam, Mảnh Mẫu Mắt)

• Cửa 2, mở cần 30 RP.

• Quà to: Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên

• Quà nhỏ: Viên True Damage

• Cửa 3, mở cần 50 RP.

• Quà to: Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên

• Quà nhỏ: Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên

• Cửa 4, mở cần 60 RP.

• Quà to: Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên

• Quà nhỏ: Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên

• Cửa 5, mở cần 80 RP.

• Quà to: Giải Đặc Biệt

• Quà nhỏ: Trang phục 310-396 ngẫu nhiên

**Bạn không nhận được quà to ngay khi mở đúng cửa. Để nhận, bấm nút NHẬN ở góc dưới bên phải trang sự kiện. Sau khi nhận, bạn sẽ trở về Cấp 1.

CCDK-1.jpg - 153.99 kb

7. Nếu mở đúng Cửa 5, bạn sẽ nhận được ngay Giải Đặc Biệt và trở về Cửa 1.

8. Nếu may mắn, dù mở sai cửa, bạn sẽ được trao cơ hội mua trực tiếp 2 Túi True Damage. Số RP để mua trực tiếp của những người chơi khác nhau có thể khác nhau.

9. Nếu chọn 1 trang phục làm Giải Đặc Biệt sau đó mở khóa trang phục đã chọn bên ngoài sự kiện, bạn sẽ nhận được 15 Viên True Damage thay thế.

10. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong một nhóm, bạn sẽ nhận được phần thưởng thay thế:

• Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 310-396 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.