Mở bán báu vật Hành Tinh Diệu Kỳ: Viên & Túi cùng Kỉ vật Hành Tinh Diệu Kỳ từ 02/04 đến 18/05

MoBanBauVat-800x450.jpg - 116.12 kb

Từ 02/04 đến 18/05, Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.


Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021

Khi mở Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Xịn Xò.

• Mở ra 3 mảnh trang phục Thường trở lên (70% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục bất kì (30% cơ hội)

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 + Kỉ vật
55 RP
x1 Viên
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
x16 Kỉ vật
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
10 Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
x10 Viên
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
x1 Viên
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
x160 Kỉ vật
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
25 Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 + 1 Túi Xịn Xò + Kỉ vật
1375 RP
x25 Viên
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
x1 Túi Xịn Xòx400 Kỉ vật
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
50 Viên Hành Tinh Diệu Kỳ 2021 + 2 Túi Xịn Xò + 1 Quà Của Blitz + Kỉ vật
2750 RP
x50 Viên
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
x2 Túi Xịn Xòx800 Kỉ vật
Hành Tinh Diệu Kỳ 2021
 
x1 Quà Của Blitz

Khi mở Quà Của Blitz, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục bậc bất kì (99% cơ hội)

• HOẶC 3 trang phục chưa sở hữu bậc Sử Thi trở lên (1% cơ hội)

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.


Với Kỉ vật Hành Tinh Diệu Kỳ 2021, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Lulu Đi Đu Đưa - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật


Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Disco

Blitz Mãi Bên Crank Bạn Nhé

Lulu Đi Đu ĐưaLux Thủy Thủ Mặc Kệ
Gút Boi NasusNunu Đưa Đi ĐuRumbadaSamiChaChaCha


Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Blitz Mãi Bên Crank Bạn NhéLulu Đi Đu ĐưaLux Thủy Thủ Mặc Kệ
Gút Boi NasusNunu Đưa Đi ĐuRumbadaSamiChaChaCha
6659 2