Mừng Giỗ Tổ - Trang phục kỳ bí trở lại với x2 tỉ lệ trang phục Huyền Thoại chỉ 79 RP từ 21/04 đến 22/04

Để chào mừng Giỗ Tổ Hùng Vương, từ 21/04 đến hết 22/04, Trang Phục Kỳ Bí sẽ xuất hiện trở lại trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là một tỉ lệ xuất hiện trang phục Huyền Thoại rất cao - đó chính là x2.

TPKB-1.jpg - 210.24 kb

Để thấy Trang Phục Kỳ Bí, các bạn chỉ cần đơn giản truy cập vào Cửa Hàng và ấn Trang Phục. Chỉ với 79 RP, các bạn sẽ nhận ngay một trang phục ngẫu nhiên mà bạn chưa sở hữu trong Cửa Hàng. Đồng thời, hãy nhớ rằng tỉ lệ ra trang phục Huyền Thoại từ Hộp Trang Phục Kỳ Bí đang được x2 nhé!

Bạn cũng có thể tặng bạn bè vật phẩm này thông qua Trung Tâm Quà Tặng:

TPKB-2.jpg - 106.82 kb

 

6659 2