Mở bán nhóm trang phục DWG - Hóa thân thành các Nhà Vô Địch từ 30/04


Từ ngày 30/04, các trang phục trong nhóm Nhà Vô Địch 2021 và Chinh Phục sẽ được mở bán trong Cửa Hàng, gồm:

• DWG Jhin

• DWG Nidalee

• DWG Leona

• DWG Twisted Fate

• DWG Kennen

• Jax Chinh Phục


DWG Jhin / Nidalee / Leona / Twisted Fate / Kennen

290 / 250 / 230 / 230 / 210 RP

"Dòng trang phục tôn vinh Nhà Vô Địch DWG trong CKTG 2020."

5 trang phục DWG sẽ ra mắt cùng 5 trang phục Đa Sắc Tinh Anh, các Đa Sắc này không mở bán lẻ mà chỉ có trong gói Chữ Ký trong Cửa Hàng.

DWG Jhin (Tinh Anh)DWG Nidalee (Tinh Anh)DWG Leona (Tinh Anh)

DWG Twisted Fate (Tinh Anh)
DWG Kennen (Tinh Anh)

Chi tiết các Gói Chữ Ký của 5 trang phục DWG:

Gói Jhin (30/4 đến hết 15/6)
478 RP
Gói Nidalee (30/4 đến hết 15/6)
428 RP

• Trang phục

• Biểu tượng Chữ Ký

• Đa sắc Tinh Anh

• Tướng

• Trang phục

• Biểu tượng Chữ Ký

• Đa sắc Tinh Anh

• Tướng

Gói Leona (30/4 đến hết 15/6)
418 RP

Gói Twisted Fate (30/4 đến hết 15/6)
398 RP

• Trang phục

• Biểu tượng Chữ Ký

• Đa sắc Tinh Anh

• Tướng

• Trang phục

• Biểu tượng Chữ Ký

• Đa sắc Tinh Anh

• Tướng

Gói Kennen (30/4 đến hết 15/6)
393 RP

• Trang phục

• Biểu tượng Chữ Ký

• Đa sắc Tinh Anh

• Tướng


* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.

Ngoài ra, sẽ có 1 gói tổng hợp những nội dung trang phục Nhà Vô Địch để bạn dễ dàng sở hữu chỉ với 1 cú click. Chi tiết:


Siêu Gói Chữ Ký DWG (30/4 đến hết 15/6)
2115 RP

• 5 Trang phục

• 5 Biểu tượng Chữ Ký

• 5 Đa sắc Tinh Anh

• 5 Tướng


Jax Chinh Phục

250 RP

"Hòa nhịp cùng MSI 2021 với Reykjavik."

Jax Chinh Phục sẽ ra mắt cùng Gói Khung được mở bán trong Cửa Hàng:

Khung Viền (30/4 đến hết 26/5)
388 RP

• Trang phục Jax Chinh Phục

• Biểu tượng Khung Jax Chinh Phục

• Tướng Jax

* Nếu đã sở hữu vật phẩm nào đó trước khi mua gói, giá gói sẽ tự động thay đổi.


Lưu ý trang phục DWG và Chinh Phục:

• Trang phục DWG sẽ được mở bán đến hết 15/6, Jax Chinh Phục mở bán đến hết 26/5. Hết thời gian trên, chúng sẽ trở thành trang phục Di Sản.

• Các trang phục DWG và Chinh Phục sẽ không có trong tính năng Chế Tạo Hextech.

Bên cạnh đó, các biểu tượng, biểu cảm của các đội tuyển sẽ tham gia MSI 2021 cũng đã được mở bán trong Cửa Hàng. Chúng sẽ được mở bán đến hết 19/05 nên hãy nhanh tay mua và cổ vũ họ nhé!


6659 2