Giảm giá Thẻ Đổi Tên - Đổi tên chỉ với 79 RP từ 07/05 đến hết 13/05

Từ 07/05 đến hết 13/05, Thẻ Đổi Tên sẽ được giảm giá 50% trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Bạn sẽ chỉ tốn có 79 RP là đã đổi tên được rồi!

Để mua Thẻ Đổi Tên, các bạn hãy vào Cửa Hàng, chọn biểu tượng Tài Khoản ở góc trên bên phải nhé:


6659 2