Mở bán Gói Báu Vật MSI - Tặng kèm vật phẩm hấp dẫn từ 07/05 đến hết 13/05


Từ 07/05 đến hết 13/05, sẽ có 3 Gói Báu Vật MSI với vật phẩm là những báu vật cực kỳ hấp dẫn được mở bán trong Cửa Hàng kèm mức ưu đãi và tặng phẩm rất giá trị để các bạn sở hữu!

Hộp MSI 2021

Khi mở Hộp MSI 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Đột Phá, mở ra:

• 3 mảnh trang phục Đột Phá

• Trang phục Đột Phá gồm: Chung Kết Thế Giới, Thách Đấu, và Chinh Phục (trong khoảng 2012-2020)

2 mảnh trang phục ngẫu nhiên

Cơ hội rơi thêm 90 Tinh Hoa Cam

• Đá Quý, hoặc Trang phục Thần Thoại. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Thần Thoại.

Chi tiết Gói Báu Vật:

Gói MSI Tăng Tốc

285 RP

x2 Hộp MSI 2021x300 Kỉ vật Hành Tinh Diệu Kỳ

Gói MSI Bùng Nổ

285 RP

x2 Hộp MSI 2021x1 Viên Hành Tinh Diệu Kỳ

Gói MSI Bứt Phá

427 RP

 
x3 Hộp MSI 2021x5 Điểm Hàng Hiệu

Lưu ý: Các gói Báu Vật này chỉ được mua 1 lần duy nhất trong khoảng thời gian diễn ra chương trình.

6659 2