Mở bán báu vật SIÊU PHẨM: Viên & Túi cùng Kỉ vật SIÊU PHẨM từ 28/05 đến 15/07

Từ 28/05 đến 15/07, Viên SIÊU PHẨM sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.Viên SIÊU PHẨM 2021

Khi mở Viên SIÊU PHẨM 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi G/NETIC.

• Mở ra 1 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• VÀ 2 mảnh trang phục Thường trở lên.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên SIÊU PHẨM 2021 + Kỉ vật
55 RP
x1 Viên SIÊU PHẨM 2021x16 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021


10 Viên SIÊU PHẨM 2021 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
x10 Viên SIÊU PHẨM 2021x1 Viên SIÊU PHẨM 2021x160 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021


25 Viên SIÊU PHẨM 2021 + 1 Túi G/NETIC + Kỉ vật
1375 RP
x25 Viên SIÊU PHẨM 2021x1 Túi G/NETICx400 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021


50 Viên Niên Thú 2021 + 2 Túi G/NETIC + 1 Gói THỐNG TRỊ + Kỉ vật
2750 RP
x50 Viên SIÊU PHẨM 2021x2 Túi G/NETICx800 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021
 
x1 Gói THỐNG TRỊ


Khi mở Gói THỐNG TRỊ, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống (80% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục ngẫu nhiên (19% cơ hội).

• HOẶC 4 trang phục ngẫu nhiên (1% cơ hội).

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.


Với Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

SIÊU PHẨM: Sylas - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Phục Thù
SIÊU PHẨM: MordekaiserSIÊU PHẨM: RenektonSIÊU PHẨM: Sejuani
SIÊU PHẨM: SennaSIÊU PHẨM: SylasSIÊU PHẨM: Varus


Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
SIÊU PHẨM: MordekaiserSIÊU PHẨM: RenektonSIÊU PHẨM: Sejuani
SIÊU PHẨM: SennaSIÊU PHẨM: SylasSIÊU PHẨM: Varus
6659 2