Tẹp trí Y kho Mundo

Bởi Mundo


Ngày 283

NhẬt Ký: Không bệnk nkÂn hôm nay. Nhưng vẫn cứ là OKay. CôNg ViỆc nào mà chẳng có lúc lên xuống. Tôi vẫn ổnn. Mà thực ra thì điều này cũng tốt, chứng tỏ sức khỏE của con ngừi tại Zaun đã tỐt hơn. kHông có bệnh nhân thì cũNg tốt chO người xuNg quanh, tôi Luôn nóI thế.


Ngày 301

Vẫn không cÓ bệnk nKân. Nhưng ngàyy hôm nay khi tôi ra ngoÀi, và héT lÊn CÓA AI CẦNG BÁC THĨ KHÔNG? Thì họ lại chạy mất. Chạy siêu nhanh luôn, nên chắc mấy ngừi đó không bị bỆnk. Ổn thoai. Điều này là tin tốt! Tôi sẼ đỢi thêm. Đợi đẾn khi có ai đó mắc bệnk. Oo oò, có tin vuôi lắm —toai tìm thấy y té để thuê òi! Cô ấy sỐng ở phía xau bệnh dziện này đếy. Mundo dzui dzẻ khi có ngừi giúp!!


Ngày 3-trăm-mấy

Aggh! Vẫn không có pệnk nhưn! Họe đi đâu hết dòi? Không thể lào tấc cả đều khỎE mạnK được. Mundo nghĩ là họ đang sợ đi tới chỗ pác sĩ thoi! Cóa lẽ mìnk lên đi tìm họ? Mundo đi kíu ngừi!


Ngày 304

Toai có pịnh nhưn òi! Cuối cùng sau bao lâu. Đó là một vị hônm phu! Mặc vest đeo kínk. Ank ta chào và hỏi rằng mún bín bệnh viện thành một nkà-mái-hóa-chứt. Toai nói rằng ý tưởng nầy đin rồ wá. Nên toai đưa ổng vào phòng cũ. Mỗi ngừi một tấm đệm. Nơi tuyệt vời để lA hét. Anh ấy sẽ rấc vui vẺ ở đây từ bi giờ.


Ngày 305

Tin pùn. Pệnk nhân của toai đang pị nhầm nẫn. Anh ta nghĩ rèng toai từng làm choa chem bearen. Không chịu ăn gì cả mà cứ hét mãi thôi. Ank ta cứ hét “Tui xin nhỗi bác xĩ Mundo!” Mundo lói với ank rằng xin nỗi vì ank ta bị đin òi và Mundo sẽ giúp ảnk cảm thấy khÁ hơn đóa. Ai cũmng có lúc xai lầm.


Ngày 306

Hôm lay toai cho pệnh nhân dùng ột thứ siu đỉnk luôn. Cái giề ư? Elektristee! toai đã đặt một chút vào dây giữ. Ank ta hét nhìu như thế khiến toai có động lực chữa bệnk. Tốt nhất khÔng nên để pị thương. Mun do vui vẻ khi thấy công trìnk của mình!


Ngày 30-bao nhiu đấy-&

Pệnk nkân có khôm ổn! Ngày lào ank ta cũng hét nên CHOA TÔI RA KHỎI ĐÂY CHOA TÔI RA nhưng mà toai thì nàm chì được? Đặt ank ta ở trên phố chắc? Ank ta bị khùng òi và rấc là nguy hỉm đó! cÓ nên phẫu thuật thêm không? Toai không bít nữa. Uớc cho toai gặp nhìu may mắn hơn đê nhẬt ký oi!!


Ngày %5#

Mundo đã chạy ròi nè. Pệnk nhân khôm còn kêu nựa. Pệnh nhân bị điên òi. Toai đi dạo vào hôm nay. Mundo hỏi y tá ý kiến. Thuốc khÔng có tác dụng với pệnh nhân nữa. Cô ấy pảo là có khi toi cũng cần phải phẫu thuật đóa. Sau đó cô ấy rít lên một tiếng rồi pỏ đi. Mớ thuỐC đó không có tác dụng nữa òi. Ngày mai nại mở cưởi hoạt động thoai! Vẫn cứ là ok!


Ngày 2,22,0172

Toi nghĩ là pệnh nhân đã khá hơn nhìu đó! Pệnk nhân gọi bác xĩ và chuẩn bị gọi tkêm (cái gì đÓ gọi nà brane) Phải thanh Toán tiền viện phí thôi! Khoa học thật tuYệt vời! Giờ thì ank ta đang dần hỒi phỤc òi. Không còn lâu nữa đou. Pkải khá lên thoi!


Ngày 0.19

Không tăng viện pkí được òi. đó là thứ toi nghĩ. Tự dưng pệnk nhân lại íu đi. Nếu ank ta không khá hơn thì hôm nay toi phải cho anh ta vào garbij. Thật không thể chấp nhẬn được! Đây là thứ mà Mun ghét!! Tại xao chiện này lại diễn ra? KhoA học vẫn còn phải nghin cứu them! Nhưng mà cúi cùng thì bệnk nhân không khók nữa.


NGÀY ^*∞∞∞

hÔm nay toy nhìn thấy y tá. Câ ấy đang bị ăng thịt từ thùng rác. Bàn tyay đứt lìa! Mundo bùn vì cô ấy làm àm Kông có lương! Khi toai nói xin lỗi nhưng mà chúng toai không vui được. Cô ấy rít lên và phát điên! Thật khó để tìm được nhà tài trợ mà? Tôi đã chẠy hết sức có thể nào. Tôi Rất là quan tưm đến pệnh nhân đó. Nhưng điều đó không quan trọng đúng không? Mundo không dễ tin tưởNG đâu. Ngày nào đó toai sẽ có y tá quan tâm đến pệnh nhân như Mundo thôi. Ngèy nào đó.​