Tham gia "Tiệc Bể Bơi" - Nhập Tiệc Bể Bơi, Xơi Boy 6 Múi từ 11/06 đến 17/06

Thời Gian Sự Kiện
Sự kiện Tiệc Bể Bơi sẽ diễn ra từ 11/06/2021 đến 17/06/2021.

Nội Dung Sự Kiện
1. Dùng 2000 Tinh Hoa Lam hoặc 15 RP để rút. Mỗi lần rút, bạn nhận được 1 [Mảnh] ngẫu nhiên.
2. Bạn chỉ có thể rút bằng Tinh Hoa Lam mỗi ngày 1 lần.

3. Mỗi loại [Mảnh] khi ghép lại sẽ tạo thành các phần thưởng khác nhau. Bạn có thể chọn ghép 3 [Mảnh] cùng loại hoặc ghép 5 [Mảnh] cùng loại. Ghép 5 cho phần thưởng giá trị cao hơn.
4. Đối với những [Mảnh] không muốn ghép, bạn có thể xay chúng thành Nước Ép. Mỗi loại [Mảnh] sẽ xay ra số lượng Nước Ép khác nhau.

Thông tin chi tiết:

MảnhGhép 3Ghép 5Xay
[Mảnh Trang phục Huyền Thoại]Trang phục 310-599 RP ngẫu nhiênTrang phục 310-599 RP tự chọn48 Nước Ép
[Mảnh Túi Thống Trị]Túi Thống Trị2 Túi Thống Trị40 Nước Ép
[Mảnh Túi G/NETIC]Túi G/NETIC2 Túi G/NETIC24 Nước Ép
[Mảnh Trang phục Sử Thi]Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiênTrang phục 210-290 RP tự chọn22 Nước Ép
[Mảnh Trang phục Thường]Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiênTrang phục 120-180 RP tự chọn14 Nước Ép
[Mảnh Trứng Linh Thú]Trứng Linh Thú 1-7Trứng Linh Thú Huyền Thoại 1-712 Nước Ép
[Mảnh Viên SIÊU PHẨM]Viên SIÊU PHẨM 20212 Viên SIÊU PHẨM 20218 Nước Ép
[Mảnh Kỉ vật SIÊU PHẨM]20 Kỉ vật SIÊU PHẨM 202150 Kỉ vật SIÊU PHẨM 20212 Nước Ép
[Mảnh Chìa Khóa]Mảnh Chìa KhóaChìa Khóa Hextech2 Nước Ép
[Mảnh Tinh Hoa Cam]10 Tinh Hoa Cam30 Tinh Hoa Cam1 Nước Ép

5. Nước Ép có thể dùng để đổi phần thưởng tùy chọn, bao gồm:

Phần thưởngNước ÉpGiới hạn đổi
Trang phục Hàng Hiệu tự chọn

800

1

Trang phục Đá Quý tự chọn

300

1

Braum Tiệc Bể Bơi

100

1

Sett Tiệc Bể Bơi

100

1

Braum Tiệc Bể Bơi (Lam Tinh)

20

1

Sett Tiệc Bể Bơi (Lam Tinh)

20

1

Trang phục 120-599 RP ngẫu nhiên

60

5

Trứng Linh Thú 1-7

40

20

Viên SIÊU PHẨM 2021

25

50

Rương Hextech

10

50

Chìa Khóa Hextech

10

50

20 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021

5

100

10 Tinh Hoa Cam

2

100

100 Tinh Hoa Lam

1

100

6. Nếu số Nước Ép bạn đang có lớn hớn hoặc bằng 200, bạn có 40% tỉ lệ nhận được phần thưởng thêm trên mỗi lần rút. Phần thưởng thêm có thể là 1 RP, 10 Kỉ vật SIÊU PHẨM 2021, 1 Điểm Hàng Hiệu 2020, hoặc 1 Đá Quý.

7. Nếu đã sở hữu tất cả vật phẩm cùng loại, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 310-599 RP: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-599 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

Trang phục Sett Tiệc Bể Bơi và Braum Tiệc Bể Bơi sẽ được mở bán sau khi sự kiện kết thúc.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.