Mở bán báu vật Viên Suy Vong & Túi Hắc Hóa cùng Kỉ vật Ánh Sáng từ 09/07 đến 26/08

Từ 09/07 đến 26/08, Viên Suy Vong sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​Viên Suy Vong 2021

Khi mở Viên Suy Vong 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Hắc Hóa.

• Mở ra 2 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• VÀ 1 mảnh trang phục Sử Thi trở lên.

• Có cơ hội mở ra THÊM một trang phục vĩnh viễn.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật Ánh Sáng 2021 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Suy Vong 2021 + Kỉ vật
55 RP
x1 Viên Suy Vong 2021x16 Kỉ vật Ánh Sáng 2021


10 Viên Suy Vong 2021 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
x10 Viên Suy Vong 2021x1 Viên Suy Vong 2021x160 Kỉ vật Ánh Sáng 2021


25 Viên Suy Vong 2021 + 1 Túi Hắc Hóa + Kỉ vật
1375 RP
x25 Viên Suy Vong 2021x1 Túi Hắc Hóax400 Kỉ vật Ánh Sáng 2021


50 Viên Suy Vong 2021 + 2 Túi Hắc Hóa + 1 Gói Ma Sương + Kỉ vật
2750 RP
x50 Viên Suy Vong 2021x2 Túi Hắc Hóax800 Kỉ vật Ánh Sáng 2021
 
x1 Gói Ma Sương


Khi mở Gói Ma Sương, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống (75% cơ hội)

• HOẶC 4 mảnh trang phục thường trở lên (20% cơ hội).

• HOẶC 6 trang phục ngẫu nhiên (5% cơ hội).

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.


Với Kỉ vật Ánh Sáng 2021, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Pantheon Chiến Thần Ánh Sáng - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Bất Khuất
Diana Ánh Sáng Tối CaoIrelia Ánh Sáng Tối CaoOlaf Ánh Sáng Tối CaoRiven Ánh Sáng Tối CaoVayne Ánh Sáng Tối Cao
Đa Sắc Tha Hóa

Draven Đại Suy VogKarma Đại Suy VongPantheon Đại Suy VongShyvana  Đại Suy Vong


Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Diana Ánh Sáng Tối CaoIrelia Ánh Sáng Tối CaoOlaf Ánh Sáng Tối CaoRiven Ánh Sáng Tối CaoVayne Ánh Sáng Tối Cao

Draven Đại Suy VogKarma Đại Suy VongPantheon Đại Suy VongShyvana  Đại Suy Vong
6659 2