Trái Tim Vĩnh Cửu - Tập 1


Kịch Bản: Ian St. Martin

Kịch Bản Phân Cảnh: Huanmeng của 2:10 Animation

Đi Nét: Linky của 2:10 Animation

Lên Màu: Bruce Jackie của 2:10 Animation

Họ a Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ ngoài Châu Âu): Tyler Smith của Comicraft

Họ a Sĩ Xếp Chữ (ngôn ngữ Châu Âu): Studio RAM

Biên Tập Viên: Molly Mahan

Phó Biên Tập Viên: Sabrina Futch

Sản Xuất Nghệ Thuật: Joseph Li

Dịch Thuật Tiếng Việt: GarenaĐọc Tiếp

Trái Tim Vĩnh Cửu: Tập 2

 

Viego và Lucian đều đã từng mất đi tình yêu của đời mình. Liệu họ sẽ tìm thấy bình yên, hay bị suy vong nuốt chửng?