Giảm giá cực mạnh Thẻ Đổi Tên - Đổi tên chỉ với 59 RP từ 16/07 đến hết 22/07

Từ 16/07/2021 đến hết 22/07/2021, Thẻ Đổi Tên sẽ được giảm giá tới 100 RP trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Bạn sẽ chỉ tốn59 RP là đã đổi tên được rồi!

Để mua Thẻ Đổi Tên, các bạn hãy vào Cửa Hàng, chọn biểu tượng Tài Khoản ở góc trên bên phải nhé:


6659 2