Tham gia "Mảnh Ghép Siêu Linh" - Mở mảnh ghép, rinh vô vàn skin Giới Hạn từ 10/09 đến 16/09

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện Mảnh Ghép Siêu Linh sẽ diễn ra từ 10/09/2021 đến 16/09/2021.


Nội Dung Sự Kiện

1. [GIẢI ĐẶC BIỆT] Khi bắt đầu sự kiện, bạn có thể chọn 3 giải đặc biệt.


2. [MỞ Ô] Dùng RP mở ô để hận được 1 trong 3 giải đặc biệt đã chọn hoặc 1 quà ngẫu nhiên. Bạn có thể mở tối đa 5 ô cùng lúc.

- Một vòng chơi bao gồm 30 ô. Bạn chắc chắn nhận được cả 3 giải đặc biệt đã chọn trong một vòng chơi.

- Giá RP để mở ô sẽ tăng dần qua mỗi lần mở, cụ thể như sau 5/5/10/10/15/15/20/20/25/25/30/30/35/35/40/40/45/45/50/50/55/55/60/60/70/70/75/75/80/80.

3. [QUÀ MỐC] Sau khi mở 1 số ô nhất định, bạn nhận được quà mốc như sau:

- 5 ô: 100 Kỉ vật Tiên Hắc Ám

- 10 ô: Viên Tiên Hắc Ám

- 25 ô: Túi Cú Tro Xám


4. [ƯU ĐÃI] Bạn có thể được ưu đãi giảm giá RP khi mở ô. Ưu đãi sẽ xuất hiện ngẫu nhiên trong quá trình chơi.

5. [CHƠI LẠI] Sau khi nhận được 3 giải đặc biệt và phần thưởng mốc, bạn có thể chơi lại một vòng mới. Khi chơi lại, bạn sẽ chọn 3 giải đặc biệt mới, các ô đã mở sẽ úp xuống trở lại, và quà mốc sẽ được làm mới.

6. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục 120-396 RP trong nhóm, bạn nhận được 7 Bộ Tuyệt Phẩm thay thế.


Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.
2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.
3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.
4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.
5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.
6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.