Mở bán báu vật Viên, Túi, Gói CKTG tặng kèm Kỉ vật CKTG từ 24/09 đến 09/11

Từ 24/09/2021 đến 09/11/2021, Viên CKTG sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​


Viên CKTG 2021

Khi mở Viên CKTG 2021, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Trình Diễn Đỉnh Cao.

• Mở ra 3 mảnh trang phục Thường trở lên.

• HOẶC 5 mảnh trang phục Thường trở xuống.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

• Đá Quý, hoặc Trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ vật CKTG 2021 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên CKTG 2021 + Kỉ vật
55 RP
x1 Viên
CKTG 2021
x16 Kỉ vật
CKTG 2021


10 Viên CKTG 2021 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ vật
550 RP
x10 Viên
CKTG 2021
x1 Viên
CKTG 2021
x160 Kỉ vật
CKTG 2021


25 Viên CKTG 2021 + 1 Túi Trình Diễn Đỉnh Cao + Kỉ vật
1375 RP
x25 Viên
CKTG 2021
x1 Túi
Trình Diễn Đỉnh Cao
x400 Kỉ vật
CKTG 2021


50 Viên CKTG 2021 + 2 Túi Trình Diễn Đỉnh Cao + 1 Gói Di Sản Thế Giới + Kỉ vật
2750 RP
x50 Viên
CKTG 2021
x2 Túi
Trình Diễn Đỉnh Cao
x800 Kỉ vật
CKTG 2021
 
x1 Gói
Di Sản Thế Giới


Khi mở Gói Di Sản Thế Giới, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 5 mảnh trang phục Thường trở lên.

• HOẶC 3 mảnh trang phục Sử Thi trở lên.

• Đá Quý, hoặc trang phục Đá Quý. Tăng 1.5 tỉ lệ ra Đá Quý và Trang phục Đá Quý.


Với Kỉ vật CKTG 2021, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Kayn Ma Sứ - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ vật

100 Điểm Hàng Hiệu (2020) + Biểu Tượng
2500 Kỉ vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Quang Thần

Morgana Thần SứVex Thần SứYone Thần Kiếm

Đa Sắc Tử Thần


Kayn Ma SứLillia Ma SứTryndamere Ma Kiếm

Đa Sắc MAKE/BREAK
Jarvan IV CKTG 2021
Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ vật / 1 vật phẩm
Morgana Thần SứVex Thần SứYone Thần KiếmKayn Ma SứLillia Ma SứTryndamere Ma KiếmJarvan IV CKTG 2021

6659 2