Ra mắt Tristana Công Nghệ trong Chế Tạo Hextech từ 08/10


 Tristana Công Nghệ

10 Đá Quý

"Đạn Hextech đã được phát minh ngay từ những ngày đầu trong cuộc cách mạng Hextech, nhưng không mấy ai có thể hoàn thiện chúng được đến mức như Tristana. Quyết tâm bảo vệ những người vô tội, cùng với khẩu Đại Pháp Tinh Thể Hex (Mark III) của mình, cô đứng ngay ở tuyến đầu trong cuộc chiến vũ trang hóa công nghệ Hextech, như một người bảo hộ kiên định và danh giá."

Từ ngày 08/10, bạn đã bắt đầu có thể sử dụng Đá Quý của mình để đổi lấy trang phục Tristana Công Nghệ trong Chế Tạo Hextech. 

Trang phục này có rất nhiều thay đổi, và điển hình nhất là:

  • Mô hình và vân phủ mới
  • ​Hoạt ảnh biến về mới
  • Hiệu ứng hình ảnh mới
  • Hiệu ứng âm thanh mới