Giảm giá các trang phục chủ đề Lễ Hội Ma Ám từ 08/10 đến 31/10

Từ 08/10/2021 đến 31/10/2021, những trang phục Lễ Hội Ma Ám sẽ được mở giảm giá trong Cửa Hàng để các bạn có cơ hội sở hữu!

Chi tiết:

Brand Thây Ma
310 RP -> 217 RP (30%)
Teemo Tiểu Quỷ
310 RP -> 217 RP (30%)
Tristana Phù Thủy
290 RP -> 188 RP (35%)
Zed Hội Tử Thần
290 RP -> 188 RP (35%)
Ekko Bí Ngô
290 RP -> 188 RP (35%)
Janna Phù Thủy
290 RP -> 188 RP (35%)
Bá Tước Kledula
290 RP -> 188 RP (35%)
Blitzcrank Vạc Lủng
290 RP -> 188 RP (35%)
Bá Tước Kassadin
290 RP -> 188 RP (35%)
Miss Fortune Phù Thủy
290 RP -> 188 RP (35%)
Morgana Phù Thủy
250 RP -> 150 RP (40%)
Katarina Hội Tử Thần
250 RP -> 150 RP (40%)
Viktor Hội Tử Thần
250 RP -> 150 RP (40%)
Fizz Tiểu Quỷ
250 RP -> 150 RP (40%)
Nunu & Willump Thây Ma
230 RP -> 126 RP (45%)
Jinx Thợ Săn Xác Sống
230 RP -> 126 RP (45%)
Amumu Hoàng Tử Bí Ngô
210 RP -> 115 RP (45%)
Elise Phù Thủy
210 RP -> 115 RP (45%)
Cô Giáo Fiora
180 RP -> 90 RP (50%)
LeBlanc Nàng Quạ Đen
180 RP -> 90 RP (50%)
Ngộ Không Âm Phủ
180 RP -> 90 RP (50%)
Soraka Tử Thần
180 RP -> 90 RP (50%)
Pantheon Thợ Săn Xác Sống
180 RP -> 90 RP (50%)
Katarina Mèo Kitty
150 RP -> 75 RP (50%)
Ryze Thây Ma
150 RP -> 75 RP (50%)
Vladimir Ma Cà Rồng
150 RP -> 75 RP (50%)
Annie Kinh Dị
150 RP -> 75 RP (50%)
Đâu Phải Blitzcrank
150 RP -> 75 RP (50%)
Nidalee Phù Thủy
150 RP -> 75 RP (50%)
Ryze Hải Tặc
150 RP -> 75 RP (50%)
Mundo Mundo
120 RP -> 48 RP (60%)
Fiddlesticks Bí Ngô
120 RP -> 48 RP (60%)
Poppy Kẹo Mút
120 RP -> 48 RP (60%)
Nocturne Hồn Ma
120 RP -> 48 RP (60%)
Sĩ Quan Vi
120 RP -> 48 RP (60%)
Zyra Quỷ Ám
120 RP -> 48 RP (60%)


6659 2