Tham gia "Tiệm Trà Tình Yêu" - Đăng nhập chơi game, nhận tới 3 trang phục từ 19/11 đến 02/12

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Tiệm Trà Tình Yêu" sẽ diễn ra từ 10:00 19/11/2021 đến 23:59 02/12/2021.


Nội Dung Sự Kiện

Điểm danh mỗi ngày để nhận quà. Nếu bỏ lỡ một ngày, bạn có thể dùng 20 RP để điểm danh bù.

Nhận Trà khi thắng trận ở chế độ hợp lệ. Mỗi chế độ khác nhau sẽ cho số Nhiên Liệu khác nhau.

- Vực Gió Hú ARAM: +3 Trà

- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn: +4 Trà

- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi: +5 Trà

- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt: +5 Trà


Sau khi thu thập một lượng Trà nhất định, bạn sẽ nhận được quà.

Nhận 10 Bánh mỗi khi thắng liên tiếp các trận ở chế độ hợp lệ.

Các trận thắng liên tiếp không cần phải thuộc cùng một chế độ. Ví dụ: Trận 1 bạn thắng ở chế độ Vực Gió Hú ARAM. Trận 2, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi và nhận được 10 Bánh. Trận 3, bạn thắng ở chế độ Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn và nhận được 10 Bánh nữa.


Sau khi thu thập một lượng Bánh nhất định, bạn sẽ nhận được quà.

Nếu đã sở hữu tất cả vật phẩm trong một nhóm, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 120-180 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 120-290 RP: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

- Trang phục 210-290 RP: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

Lưu Ý Sự Kiện

1. Bạn cần đạt cấp 30 trở lên để tham gia sự kiện.

2. Bạn có thời gian đến hết 06/12 để nhận quà. Sau thời gian đó, bạn không thể thực hiện được hành động nào khác trong sự kiện nữa.

3. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

4. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

5. Trừ khi được nhắc đến trong Thể Lệ, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

6. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

7. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mực độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

8. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.