Tham gia "Học Viện Niên Thú" - Tìm Sách Phép, săn Niên Thú từ 19/11 đến 25/11

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Học Viện Niên Thú" sẽ diễn ra từ 10:00 19/11/2021 đến 23:59 25/11/2021.

Nội Dung Sự Kiện

1. Dùng 12 RP để Rút 1 hoặc 115 RP để Rút 10. Mỗi lần Rút, bạn nhận được phần thưởng thuộc 1 trong 3 nhóm: Sách Phép, Phép Cao Cấp, Phép Sơ Cấp. (xem chi tiết phần thưởng bên dưới).

2. Bạn được giảm giá cho lần rút đầu tiên. Nếu chọn Rút 1, bạn chỉ cần 10 RP. Nếu chọn Rút 10, bạn chỉ cần 100 RP.

3. 10 lần rút đầu tiên chắc chắn cho 1 Sách Phép.

4. Sau 20/50/80 lần rút, bạn nhận được 2 Viên Niên Thú / 5 Viên Niên Thú / 1 Sách Phép. (chỉ áp dụng cho 80 lần rút đầu tiên).

5. Sách Phép có thể dùng để đổi phần thưởng tùy chọn.

Phần Thưởng Rút

Sách Phép

 • 1 Sách Phép (dùng để đổi quà tùy chọn)

Phép Cao Cấp

 • Trang phục 599 RP ngẫu nhiên
 • Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên
 • Viên Niên Thú
 • Bộ Tuyệt Phẩm
 • Bộ Hextech
 • 50 Tinh Hoa Cam
 • 30 Tinh Hoa Cam
 • Rương Hextech
 • Chìa Khóa Hextech

Phép Sơ Cấp

 • Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên
 • Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên
 • Viên Niên Thú
 • 20 Tinh Hoa Cam
 • 10 Tinh Hoa Cam
 • Rương Hextech
 • Chìa Khóa Hextech
 • Mảnh Chìa Khóa

Đổi Quà Tùy Chọn

Đổi bằng 1 Sách Phép

 • Trang phục 120-180 RP tùy chọn
 • 2 Viên Niên Thú
 • Trứng Linh Thú tùy chọn

Đổi bằng 2 Sách Phép

 • Trang phục 210-290 RP tùy chọn
 • 4 Viên Niên Thú
 • 2 Trứng Linh Thú tùy chọn

Đổi bằng 3 Sách Phép

 • Trang phục 310-396 RP tùy chọn
 • 6 Viên Niên Thú
 • 3 Trứng Linh Thú tùy chọn

Đổi bằng 4 Sách Phép

 • Trang phục Niên Thú Nguyên Đán tùy chọn
 • Trang phục 599 RP tùy chọn
 • 10 Viên Niên Thú
 • Lì Xì Tân Sửu
 • 5 Trứng Linh Thú tùy chọn

Lưu Ý Sự Kiện

1. Trừ trang phục đặc biệt, các trang phục còn lại trong sự kiện không bao gồm trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản, hoặc các trang phục ra mắt gần đây.

2. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục cùng loại, user nhận được vật phẩm thay thế:

• Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 3 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên: 5 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên: 7 Bộ Tuyệt Phẩm

• Trang phục 599 RP ngẫu nhiên: 10 Bộ Tuyệt Phẩm

3. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

4. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

5. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

6. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi pham. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

7. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


6659 2