Quy đổi RP - TẶNG NGAY 30% giá trị quy đổi từ 00:30 10/12 đến 23:59 16/12

Từ 00:30 ngày 10/12/2021 đến 23:59 ngày 16/12/2021khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 30% giá trị RP, rất hấp dẫn phải không nào.

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40401252 (30%)
10010030130 (30%)
20021060270 (30%)
400425120545 (30%)
100010703001370 (30%)
200022006002800 (30%)
4000
(QR Pay
ATM
iBanking)
440012005600 (30%)


Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi tương đương bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
20.000 VND321042 (30%)
50.000 VND8024104 (30%)
100.000 VND16848216 (30%)
200.000 VND34096436 (30%)
500.000 VND8562401096 (30%)


Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 600 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 2800 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 300 RP tổng cộng 1370 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 2800 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.

Bên cạnh đó, có rất nhiều sự kiện, khuyến mãi hấp dẫn mà có thể bạn đã bỏ lỡ:Quy Đổi RP
Vòng Quay Thanh Lịch
Sổ Thanh Lịch


Giới thiệu Trang Phục
Vé Thanh Lịch
Báu vật Thanh Lịch


6659 2