Những trang phục mới cập nhật của Liên Minh Huyền Thoại tháng 7

140
Trang phục truyền thống của Jayce.
141
Full Metal Jayce.
142
Glacial Malphite.
143
Scorched Earth Xerath.
144
Augmented Singed.
145
Panda Teemo.
146
Infernal Alistar.
147
Trang phục truyền thống mới cho Jax.
148
Trang phục truyền thống mới cho Corki.
149
Trang phục truyền thống của Zyra.
150
Wildfire Zyra
151
Exalted Cassiopeia (chào mừng máy chủ Hy Lạp mở cửa).
152
Rageborn Mundo.
153
Muay Thai Lee Sin (chào mừng máy chủ Thái Lan ra mắt).

Chúc các bạn có những thời gian vui vẻ với Liên Minh Huyền Thoại.