Tham gia "Thám Hiểm Rừng Thần" - Cày game hái sao, hốt quà càng cao từ 07/01 đến 20/01

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Thám Hiểm Rừng Thần" sẽ diễn ra từ 10:00 07/01/2022 đến 23:59 20/01/2022.

Nội Dung Sự Kiện

Sự kiện diễn ra từ 07/01 đến hết 20/01, bao gồm 4 giai đoạn.

- Giai đoạn 1: 07/01 - 09/01

- Giai đoạn 2: 10/01 - 13/01

- Giai đoạn 3: 14/01 - 16/01

- Giai đoạn 4: 17/01 - 20/01

Ở mỗi giai đoạn, đăng nhập vào game mỗi ngày để nhận quà và 1 Hoa Thần. Tối đa bạn có thể nhận được 3 quà và 3 Hoa Thần với mỗi giai đoạn.

Nếu bỏ lỡ ngày đăng nhập nào, bạn có thể mở bù để nhận quà và Hoa Thần tương ứng. Bạn có 3 lần mở bù miễn phí, những lần sau đó sẽ cần dùng RP.

Hoa Thân có thể dùng để đổi phần thưởng lớn vào cuối sự kiện.

LƯU Ý: Bạn chỉ có thể đổi 1 phần thưởng bằng Hoa Thần. Hãy cân nhắc kỹ nhé!

[TÍCH LŨY TRẬN THẮNG] Trong thời gian diễn ra sự kiện, tích lũy trận thắng hợp lệ để nhận phần thưởng theo từng mốc. Trận thắng hợp lệ là trận thắng thuộc các chế độ sau:

- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi

- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

- Summoner's Rift Sách Phép Tối Thượng

- Vực Gió Hú ARAM

Nếu đã sở hữu tất cả trang phục 210-290 RP trong sự kiện, bạn nhận được 2 Viên Thanh Lịch 2021 thay thế.

Sau ngày 20/01, bạn không thể đăng nhập và tích lũy trận thắng nữa, tuy nhiên bạn vẫn có 3 ngày (đến hết 23/01) để mở bù, nhận những phần quà đã mở khóa được, và đổi Hoa Thần.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.

 

6659 2