Tham gia "Bàn Cờ Phượng Hoàng" - Phá đảo Bàn Cờ rước ngay Thần Điểu từ 11/03 đến 17/03

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Bàn Cờ Bóng Tối" sẽ diễn ra từ 10:00 11/03/2022 đến 23:59 17/03/2022.

Thể Lệ Sự Kiện

1. Người chơi chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu chu du trên Bàng Cờ Phượng Hoàng. Giải Đặc Biệt bao gồm:

- Trang phục Phượng Hoàng tùy chọn

- 10 Viên Sứ Thanh Hoa

2. Bàn Cờ Phượng Hoàng gồm 24 ô, bao gồm các loại phần thưởng sau:

- Vật phẩm Chế Tạo Hextech ngẫu nhiên

- 2 Bộ Tuyệt Phẩm

- Viên Sứ Thanh Hoa

- Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên

- Trang phục 210-299 RP ngẫu nhiên

- Trang phục 310-599 RP ngẫu nhiên

- Túi Pháo Hoa

- Túi Sứ Thanh Hoa

- Viên Pháo Hoa

- Trang phục Phượng Hoàng tự chọn

3. Người chơi dùng RP để PHÁ 1 ô ngẫu nhiên trên Bàn Cờ Phượng Hoàng và nhận phần thưởng tương ứng với ô đó. Số RP cần để PHÁ sẽ tăng dần, tuy nhiên bạn sẽ không đi vào ô đã PHÁ trước đó.

4. Trong ngày đầu tiên của sự kiện (11/03), số RP cần để PHÁ được ưu đãi còn 15/15/20/25/25/30/35/35/40/45/50/50/55/55/60/60/65/65/70/70/75/75/85/95 RP (tương ứng với lần PHÁ 1-24).

5. Từ 12/03 đến hết sự kiện, số RP cần để PHÁ sẽ trở về bình thường: 20/20/25/30/30/35/40/40/45/50/55/55/60/60/65/65/70/70/75/75/80/80/90/100 RP (tương ứng với lần PHÁ 1-24).

6. Người chơi có thể CHƠI LAI bất kỳ lúc nào. Khi đó, Bàn Cờ Phượng Hoàng cùng số RP cần để PHÁ sẽ trở về trạng thái ban đầu. Bạn cũng có thể chọn lại Giải Đặc Biệt sau khi CHƠI LẠI.

7. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục thuộc một nhóm trong sự kiện, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên: 2 Viên Sứ Thanh Hoa

- Trang phục 210-299 RP ngẫu nhiên: 4 Viên Sứ Thanh Hoa

- Trang phục 310-599 RP ngẫu nhiên: 5 Viên Sứ Thanh Hoa

- Trang phục Phượng Hoàng: 10 Viên Sứ Thanh Hoa

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Người chơi lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


6659 2