Cập nhật MSI: Kết quả Bốc thăm Vòng Bảng, điều chỉnh ngày thi đấu và địa điểm

Kết quả Bốc thăm Vòng Bảng của MSI đã có! Ở Vòng Bảng Mid-Season Invitational 2022 năm nay, 11 khu vực sẽ được chia vào ba bảng - hai bảng gồm bốn đội, và một bảng ba đội. Vòng Bảng MSI sẽ bắt đầu vào ngày 10 và kéo dài đến ngày 15 tháng 5 tới. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ đi tiếp tới Vòng Hỗn Chiến sau đó.

BẢNG A: LCK (T1), VCS (SGB), LLA (AZE), LJL (DNG)

BẢNG B: LPL (RNG), PCS (PSG), TCL (IW), CBLOL (RED)

BẢNG C: LEC (G2), LCS, LCO (ORDER)


Vòng Bảng MSI sẽ diễn ra tại Busan Esports Arena. Vòng Hỗn Chiến và Vòng Loại Trực Tiếp sẽ tiếp tục thi đấu tại Bexco Exhibition Hall 1.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đưa ra một vài điều chỉnh về mặt thời gian cho Vòng Hỗn Chiến của MSI. Cụ thể, Vòng Hỗn Chiến sẽ thi đấu từ ngày 20 đến 24 tháng 5.

Hãy theo dõi VETV7 và trang chủ Liên Minh Huyền Thoại để nắm thêm các thông tin về MSI!