Tham gia "Hiệu Triệu Thiên Thực" - Đa dạng cách sở hữu trang phục mới từ 11:00 29/04 đến 23:59 05/05

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Hiệu Triệu Thiên Thực" sẽ diễn ra từ 11:00 29/04/2022 đến 23:59 05/05/2022.

Nội Dung Sự Kiện

[HIỆP SĨ THIÊN THỰC]

Có 5 Hiệp Sĩ Thiên Thực trong sự kiện. Bạn có thể hiệu triệu các Hiệp Sĩ Thiên Thực bằng cách Rút Ngẫu Nhiên hoặc Mua Trực Tiếp. Hãy hiệu triệu cả 5 Hiệp Sĩ để nhận thêm phần thưởng giá trị.

[RÚT NGẪU NHIÊN]

Mỗi lượt rút ngẫu nhiên có giá không đổi là 25 RP và tỉ lệ nhận Trang phục Hiệp Sĩ Thiên Thực là 7%. Khi rút ngẫu nhiên, ngoài Trang phục Hiệp Sĩ Thiên Thực, bạn có thể nhận được các vật phẩm sau:
- Rương Hextech
- Chìa Khóa Hextech
- Rương Tuyệt phẩm
- Bộ Hextech
- Biểu Cảm Kỳ Bí
- Bộ Tuyệt Phẩm
- 10 Tinh Hoa Cam
- 10 Kỉ Vật Siêu Thú 2022
- 20 Kỉ Vật Siêu Thú 2022
- 50 Kỉ Vật Siêu Thú 2022
- 100 Kỉ Vật Siêu Thú 2022
- Viên Siêu Thú 2022

[MUA TRỰC TIẾP]

Bạn có thể mua trực tiếp các Trang phục Hiệp Sĩ Thiên Thực với ưu đãi giảm giá 10%. Mỗi Trang phục trong sự kiện có giá 356 RP. 

[PHẦN THƯỞNG HIỆU TRIỆU]

Khi hiệu triệu đủ 5 Hiệp Sĩ Thiên Thực trong sự kiện, bạn sẽ nhận được thêm phần thưởng bao gồm:
- 100 Kỉ Vật Siêu Thú 2022
- Viên Siêu Thú 2022
- Túi Siêu Thú 2022
- 10 Tinh Hoa Thần Thoại

Lưu ý: bạn cần click vào biểu tượng mặt trời ở trang chủ sự kiện để nhận phần thưởng.

[SAU KHI SỰ KIỆN KẾT THÚC]

Sau khi sự kiện kết thúc vào 23:59 ngày 05/05/2022, bạn không thể hiệu triệu Hiệp Sĩ Thiên Thực trong sự kiện và không thể nhận thưởng. Hãy đảm bảo mình đã nhận hết phần thưởng có thể trong sự kiện trước ngày kết thúc.

Các Trang phục Hiệp Sĩ Thiên Thực sẽ được mở bán trong cửa hàng và sau đó 1 tuần sẽ xuất hiện trong chế tạo Hextech.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.
3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.
4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.
5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.
6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.

6659 2