Tham gia "Đấu Trường Cao Bồi" - Sở hữu sớm trang phục Cao Bồi từ 13/05 đến 19/05

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Đấu Trường Cao Bồi" sẽ diễn ra từ 10:00 13/05/2022 đến 23:59 19/05/2022.

Nội Dung Sự Kiện

1. Để bắt đầu sự kiện, bạn lần lượt chọn 1 quà đặc biệt cho khu bên trái và khu bên phải. Quà đặc biệt bao gồm các trang phục Cao Bồi mới, các trang phục 599 RP, 10 Viên Cao Bồi MSI 2022, 2 Túi Cao Bồi MSI 2022, Gói Cao Bồi MSI 2022 Đặc Biệt.

2. Bạn có thể chọn tăng điểm cho khu bên trái hoặc khu bên phải. Mỗi lần tăng điểm bạn có thể nhận được 1 trong 7 phần thưởng sau: Rương Hextech, Chìa Khóa Hextech, 50 Kỉ vật Cao Bồi MSI 2022, 100 Kỉ vật Cao Bồi MSI 2022, Bộ Hextech, Biểu Cảm Kỳ Bí, Viên Cao Bồi MSI 2022 - đồng thời tích 1-5 điểm cho bên bạn đã chọn.

3. Số RP dùng để tăng điểm cho mỗi bên thay đổi qua mỗi lần tăng điểm, cụ thể 10/15/20/30/40/60/80/100/120/155 RP.

4. Sau 10 lần tăng điểm cho cùng một bên, bạn CHẮC CHẮN nhận được quà đặc biệt của bên đó.

5. Nếu điểm của hai bên bằng nhau (trừ trường hợp cùng bằng 0), bạn nhận được quà đặc biệt của CẢ HAI BÊN.

6. Nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong giải đặc biệt, bạn nhận được phần thưởng thay thế là 5 Viên Cao Bồi MSI 2022.

7. Các trang phục Cao Bồi sẽ được mở bán trong Cửa Hàng sau khi sự kiện kết thúc và được đưa vào hextech vào 27/5 (Trừ Talon Cao Bồi)

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.
3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.
4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.
5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ Sự Kiện.
6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.​

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận nội dung Thể Lệ của sự kiện.


6659 2