Mở bán báu vật gồm Viên, Túi, Gói MSI tặng kèm Kỉ vật MSI từ 13/05 đến 21/06

Từ 13/05/2022 đến 21/06/2022, Viên MSI sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​

Viên MSI

Khi mở Viên MSI, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi MSI.

• Mở ra 2 mảnh trang phục Thường trở lên.

• VÀ 1 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• Có tỉ lệ ra thêm 2 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ Vật MSI để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên MSI + Kỉ Vật
60 RP
x1 Viên MSIx16 Kỉ Vật MSI


10 Viên MSI + 1 Viên tặng thêm + Kỉ Vật
600 RP
x10 Viên MSIx1 Viên MSIx160 Kỉ Vật MSI


25 Viên MSI + 1 Túi MSI + Kỉ Vật
1500 RP
x25 Viên MSIx1 Túi MSIx400 Kỉ Vật MSI


50 Viên MSI + 2 Túi MSI + 1 Gói MSI Đặc Biệt + Kỉ Vật
3000 RP
x50 Viên MSIx2 Túi MSIx800 Kỉ Vật MSI
 
x1 Gói MSI Đặc Biệt


Khi mở Gói MSI Đặc Biệt, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• HOẶC 4 mảnh trang phục Thường trở lên.

• HOẶC 4 trang phục ngẫu nhiên.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.


Với Kỉ Vật MSI, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Talon Cao Bồi - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ Vật

125 Tinh Hoa Thần Thoại + Biểu Tượng
2500 Kỉ Vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Du Mục
Darius Cao BồiHecarim Cao BồiKatarina Cao BồiLeona Cao BồiMordekaiser Cao Bồi

Talon Cao BồiVarus Cao BồiKhung + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm
Khung Cao Bồi
Katarina Cao BồiLeona Cao BồiMordekaiser Cao BồiTalon Cao BồiVarus Cao Bồi


6659 2