Giảm giá Thẻ Đổi Tên - Đổi tên mới đẳng cấp mới chỉ với 69 RP từ 17/06 đến 23/06

Từ 17/06/2022 đến hết 23/06/2022, Thẻ Đổi Tên sẽ được giảm giá tới 57% trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Bạn sẽ chỉ tốn69 RP là đã đổi tên được rồi!

Để mua Thẻ Đổi Tên, các bạn hãy vào Cửa Hàng, chọn biểu tượng Tài Khoản ở góc trên bên phải nhé:


6659 2