Tham gia "Triệu Hồi Hoa Linh" - Hoa Linh tái xuất, nhanh tay triệu hồi từ 15:00 20/06 đến 23:59 30/06

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Triệu Hồi Hoa Linh" sẽ diễn ra từ 15:00 20/06/2022 - 23:59 30/06/2022.

Thể Lệ Sự Kiện

[NHÂN VẬT]

Có 9 nhân vật tương ứng với 9 trang phục Hoa Linh Lục Địa. Mỗi nhân vật có mức Năng Lượng riêng và phần thưởng riêng. Bạn cần sử dụng Thánh Tích để nâng cấp cho nhân vật và nhận thưởng.

[THÁNH TÍCH]

Có 9 Thánh Tích đại diện cho 9 nhân vật. Bạn có thể sử dụng bất kì Thánh Tích nào để nâng cấp cho nhân vật mình muốn. Tuy nhiên, sử dụng Thánh Tích tương thích với nhân vật sẽ cho mức điểm cao hơn (60 điểm) so với thánh tích không tương tích (30 điểm). Thánh tích có thể nhận được qua rút bằng RP.

[RÚT]

Bạn có thể dùng 20 RP để rút 1 lần hoặc 195 RP để rút 10 lần 1 lúc. Khi rút, bạn có thể nhận được Thánh Tích hoặc vật phẩm ngẫu nhiên, bao gồm 20 Tinh Hoa Cam, Rương Hextech, Chìa Khóa Hextech, Viên U Hồn, Viên Tịnh Hồn.

[PHẦN THƯỞNG]

Tại các mốc điểm 60, 150, 300, 1000, 1200, bạn sẽ nhận được phần thưởng bao gồm 10 Tinh Hoa Cam, Chìa Khóa Hextech, Rương Hextech, 5 Tinh Hoa Thần Thoại, trang phục Hoa Linh Lục Địa tương ứng với từng nhân vật. Nếu đã sở hữu trang phục, bạn nhận được 10 Viên U Hồn hoặc 10 Viên Tịnh Hồn thay thế.

[SAU KHI SỰ KIỆN KẾT THÚC]

Sau khi sự kiện kết thúc, bạn sẽ không thể rút thêm Thánh Tích. Sau đó vài ngày, mỗi Thánh Tích chưa sử dụng sẽ được chuyển thành 10 Tinh Hoa Cam và gửi về tài khoản của bạn.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện, vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lê của sự kiện.


6659 2