Chi tiết phiên bản cập nhật 12.12: Giao Tranh Bất Tận 3.0

Tuyết giữa mùa hè đã đến—đây là phiên bản 12.12!
Trong phiên bản này là một vài thay đổi tiếp theo cho Cập Nhật Chống Chịu 12.10 Các hiệu ứng hồi máu và lá chắn được chỉnh sửa thêm, trong khi các cơ chế dồn sát thương và tiếp cận sẽ nhận được một chút tăng sức mạnh. Thú cưng của các tương cũng được tăng một chút sức chống chịu.
Phiên bản này cũng mở lại Cửa Hàng Tinh Hoa Lam trong một khoảng thời gian giới hạn. Cửa Hàng Thần Thoại sẽ được xoay tua lần đầu tiên trong phiên bản này, bao gồm Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn. Và cuối cùng, dòng trang phục Tuyết Nguyệt đã xuất hiện...
Tuy nhiên, nếu bạn cảm thấy quá lạnh thì hãy ghé sang Thế Giới Rồng, nơi thời tiết luôn nắng đẹp và ấm áp! Hãy xem qua chi tiết phiên bản ĐTCL tại đây.


Cập Nhật Giữa Bản

Cân Bằng Giữa Bản 12.12 - 1/7/2022

Chúng tôi đã đưa ra kha khá những chỉnh sửa cân bằng để phù hợp hơn với bản cập nhật dài này.

Bel'Veth

SMCK Theo Cấp 2 1.7
Máu Theo Cấp 105 99
E - Hút Máu 20/21.5/23/24.5/26% 20% ở mọi cấp
E - Hồi Chiêu 22/20/18/16/14 22/20.5/19/17.5/16 giây
R - Máu Cộng Thêm 100/150/200 (+165% SMCK cộng thêm) (+90% SMPT) 100/150/200 (+120% SMCK cộng thêm) (+90% SMPT)

Caitlyn

SMCK Theo Cấp 3.4 3.8
Nội Tại - Sát Thương Vật Lý Cộng Thêm 50/75/100% 60/85/110% tổng SMCK (cấp 1/7/13)
Nội Tại - Tỉ Lệ Chí Mạng Xuyên Táo 100% 120%
W - Sát Thương Xuyên Táo Tăng 60/105/150/195/240 (+40/55/70/85/100% SMCK cộng thêm) 40/85/130/175/220 (+40/50/60/70/80% SMCK cộng thêm)

Katarina

Nội Tại - Tỉ Lệ SMPT 55/66/77/88% 65/75/85/95% (cấp 1/6/11/16)
Q - Sát Thương Phép 75/105/135/165/195 (+30% SMPT) 80/110/140/170/200 (+35% SMPT)
R - Sát Thương Vật Lý Mỗi Dao 16% (+16% mỗi 70% tốc độ đánh cộng thêm) SMCK cộng thêm 18% (+18% mỗi 60% tốc độ đánh cộng thêm) SMCK cộng thêm
R - Hiệu Quả của Hiệu Ứng Đòn Đánh 28/33/38% 30/35/40%

Leona

Nội Tại - Sát Thương Phép Ánh Sáng Mặt Trời 25-144 32-168 (cấp 1-18)

Senna

Máu Cơ Bản 560 530
Q - Sát Thương Cơ Bản 40/70/100/130/160 30/65/100/135/170
W - Thời Gian Trói Chân 1.25/1.5/1.75/2/2.25 1/1.25/1.5/1.75/2 giây

Seraphine

Nội Tại - Tỉ Lệ SMPT Mỗi Nốt 6/7/8/9% (cấp 1/6/11/16) 7% ở mọi cấp
E - Thời Gian Hiệu Ứng 1.5 1.25 giây

Shaco

Nội Tại - Tỉ Lệ SMCK Cộng Thêm 15% 25%
Q - Tỉ Lệ SMCK Cộng Thêm 40% 50%
W - Hồi Chiêu 16 15 giây
W - Thời Gian Hộp 40 (+5% SMPT) giây 49 (+10% SMPT) giây

Tahm Kench

Máu Theo Cấp 109 103
Nội Tại - Sát Thương Phép Cộng Thêm Mỗi Đòn 8-60 (cấp 1-18) (+4% máu cộng thêm) 8-60 (cấp 1-18) (+3% máu cộng thêm)

Ngộ Không

E - Sát Thương Lên Quái 160% 120%
R - Hồi Chiêu 120/105/90 130/110/90 giây

Yuumi

Nội Tại - Tầm Đánh Cơ Bản Cộng Thêm 50 0

Zeri

R - Tốc Độ Di Chuyển Cộng Thêm mỗi Cộng Dồn 1% 0.5%


Tiêu Điểm Cập Nhật

[ẤN VÀO ĐỂ XEM KÍCH CỠ ĐẦY ĐỦ]

Caitlyn Tuyết Nguyệt, Illaoi Tuyết Nguyệt, và Kayn Tuyết Nguyệt sẽ xuất hiện trong phiên bản này.

Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn cũng đã xuất hiện và thể bắt đầu được quy đổi bằng Tinh Hoa Thần Thoại..

Tướng

Amumu

Q năng lượng tiêu hao giảm, tăng dần với cấp kỹ năng. R sát thương cơ bản tăng.


Q - Quăng Dải Băng

Năng lượng Tiêu hao 70 30/35/40/45/50

R - Lời Nguyền Xác Ướp U Sầu

Sát Thương 150/250/350 (+80% SMPT) 200/300/400 (+80% SMPT)

Annie

Q tỉ lệ SMPT tăng. Tăng máu, giáp, và kháng phép cơ bản của Tibbers.


Q - Hỏa Cầu

Sát Thương 80/115/150/185/220 (+75% SMPT) 80/115/150/185/220 (+80% SMPT)

R - Triệu Hồi: Tibbers

Tibbers - Máu Cơ Bản 1200/2100/3000 1300/2200/3100
Tibbers - Giáp & Kháng Phép Cơ Bản 30/50/70 30/60/90

Bel'Veth

Tầm đánh cơ bản tăng; hồi phục cơ bản và theo cấp giảm. Giá trị cộng dồn nội tại tăng đầu trận và đạt tối đa ở cấp 13; lính to giờ cũng sẽ cho một cộng dồn. E sát thương cơ bản, hút máu giảm về sau. R tầm đánh tăng thêm và sát thương kích nổ dựa trên máu đã mất của kẻ địch không còn tăng lên theo cấp độ; Cá Hư Không bị giảm máu đầu trận và sẽ tăng lên theo cấp độ kỹ năng.


Chỉ Số Cơ Bản

Tầm Đánh Cơ Bản 125 175
Hồi Phục Cơ Bản 8.5 6
Hồi Phục Theo Cấp 0,85 0,6
Hồi Phục ở Cấp 18 22,95 16.2

Sắc Tím Đồng Hóa

Tốc Độ Đánh Cộng Thêm mỗi Cộng Dồn Hoa Oải Hương 0,25-1,25% (cấp độ 1-18) 0,28-1% (cấp độ 1-13)
mớiHOA TRÊN ĐƯỜNG Bel'Veth giờ sẽ nhận được cộng dồn Hoa Oải Hương với lính to hạ được

E - Uy Quyền Nữ Chúa

Tổng Sát Thương mỗi Đòn Đánh 0/100/200 (+6% SMCK) 50/150/250 (+6% SMCK)
Hút Máu 20/22/24/26/28% 20/21,5/23/24,5/26%

R - Chân Diện Hư Vô

Tốc Độ Đánh Cộng Thêm 30/35/40% 25% ở mọi cấp độ
Tầm Đánh Cộng Thêm 50/75/100 50 ở mọi cấp độ
Máu Cá Hư Không 70% 50/60/70% máu tối đa của lính

Sửa Lỗi & Nâng Cấp Chất Lượng

 • E - Uy Quyền Nữ Chúa khi ở chân dạng được chỉnh sửa hoạt ảnh ở tốc độ đánh cao
 • Đòn đánh ở chân dạng được chỉnh sửa để quạt nhẹ hơn ở tốc độ đánh chậm.
 • Thủy Kiếm sẽ không còn được kích hoạt nếu Bel'Veth sử dụng Q - Cú Lướt Hư Không theo một hướng đang hồi lại
 • Q - Cú Lướt Hư Không của Bel'Veth không còn gây gấp đôi sát thương chuẩn từ nội tại của R - Chân Diện Hư Vô
 • Sửa một lỗi khi ở chân dạng, Bel'Veth sẽ bị mất máu nếu hấp thụ một Vết Tích Hư Không
 • Sửa một lỗi khi Cá Hư Không tấn công Sion ở dạng thây ma, Vết Tích Hư Không sẽ được sinh ra khi nội tại của
 • Sửa một lỗi khiến chân dạng của Bel'Veth đôi khi không được tái tạo sau khi hấp thụ Vết Tích Hư Không
 • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng âm thanh của Bel'Veth đôi khi có thể nghe thấy trong Vùng Tối.

Blitzcrank

Q sát thương cơ bản tăng. R sát thương kích hoạt cơ bản tăng.


Q - Bàn Tay Hỏa Tiễn

Sát Thương 90/140/190/240/290 (+120% SMPT) 105/155/205/255/305 (+120% SMPT)

R - Trường Điện Từ

Sát Thương Kích Hoạt 250/375/500 (+100% SMPT) 275/400/525 (+100% SMPT)

Dr. Mundo

Nội Tại máu hồi phục giảm. R tăng máu cơ bản giảm.


Nội Tại - Điên Thì Cứ Đi

Hồi Phục 1-2% máu tối đa (cấp độ 1-18) 0,8-1,6% máu tối đa (cấp độ 1-18)

R - Suýt Quá Liều

Máu Cơ Bản Tăng Thêm 10/15/20% máu đã mất 8/11,5/15% máu đã mất

Fiora

Nội Tại AD tỉ lệ giảm.


Nội Tại - Vũ Điệu Kiếm Sư

Sát Thương Chuẩn Điểm Yếu 3% (+5,5% mỗi 100 SMCK cộng thêm) 3% (+4,5% mỗi 100 SMCK cộng thêm) máu tối đa của mục tiêu

Heimerdinger

Q sát thương và máu cơ bản của ụ súng tăng. E hồi chiêu giảm.


Q - Ụ Súng Tân Tiến H-28G

Máu Ụ Súng 150-575 (+5-40%) (cấp độ 1-18) 175-700 (+5-40%) (cấp độ 1-18)
Sát Thương Phép Ụ Súng 6/9/12/15/18 (+35% SMPT) 7/11/15/19/23 (+35% SMPT)

E - Lựu Đạn Bão Điện Từ CH-2

Hồi chiêu 12 giây 11 giây

Ivern

Máu và năng lượng tiêu hao khi giải thoát quái rừng giảm. E lá chắn cơ bản tăng. Máu, giáp, và kháng phép của Daisy tăng.


Nội Tại - Người Bạn của Rừng Già

Máu Tiêu hao 23,5-6,5% (cấp độ 1-18) 20-3% (cấp độ 1-18)
Năng lượng Tiêu hao 34,5-9% (cấp độ 1-18) 30-4,5% (cấp độ 1-18)

E - Hạt Hư Hỏng

Lá Chắn 70/100/130/160/190 (+75% SMPT) 80/115/150/185/220 (+75% SMPT)

R - Triệu Hồi Daisy!

Daisy - Máu 1250/2500/3750 (+50% SMPT) 1300/2600/3900 (+50% SMPT)
Daisy - Giáp & Kháng Phép 15/40/90 (+5% SMPT) 20/50/100 (+5% SMPT)

Janna

W tốc dộ di chuyển và làm chậm giảm. E lá chắn giảm về sau.


W - Gió Tây

Tốc Độ Di Chuyển Cộng Thêm 6/7,5/9/10,5/12% (+2% mỗi 100 SMPT) 6/7/8/9/10% (+2% mỗi 100 SMPT)
Làm Chậm 6/7,5/9/10,5/12% (+6% mỗi 100 SMPT) 6/7/8/9/10% (+6% mỗi 100 SMPT)

E - Mắt Bão

Lá Chắn 75/100/125/150/175 (+60% SMPT) 65/90/115/140/165 (+55% SMPT)

Jarvan IV

Năng lượng theo cấp tăng. Hồi chiêu nội tại giờ sẽ giảm theo cấp độ.


Chỉ Số Cơ Bản

Năng lượng Theo Cấp 40 55
Năng lượng at Cấp Độ 18 980 1235

Nội Tại - Thương Thuật

Hồi chiêu 6 giây 6/5/4/3 giây (cấp độ 1/6/11/16)

Katarina

Tỉ lệ SMCK Nội Tại giảm. E sát thương cơ bản tăng, tỉ lệ SMCK giảm. R tỉ lệ với tốc độ đánh tăng, hiệu quả hiệu ứng đòn đánh tăng.


Nội Tại - Tham Lam

Tỉ Lệ SMCK Cộng Thêm - Nhặt Dao 75% 60%

E - Ám Sát

Sát Thương 15/30/45/60/75 (+50% SMCK) (+25% SMPT) 20/35/50/65/80 (+40% SMCK) (+25% SMPT)

R - Bông Sen Tử Thần

Sát Thương Vật Lý mỗi Phi Dao 16% (+12,8% mỗi 1,0 tổng tốc độ đánh) SMCK cộng thêm 16% (+16% mỗi 0,7 tốc độ đánh) SMCK cộng thêm
Hiệu Quả Hiệu Ứng Đòn Đánh mỗi Phi Dao 25/30/35% 28/33/38%

Lucian

SMCK cơ bản giảm. Q sát thương cơ bản giảm về sau.


Chỉ Số Cơ Bản

SMCK Cơ Bản 62 60

Q - Ánh Sáng Xuyên Thấu

Sát Thương 95/130/165/200/235 (+60/75/90/105/120% SMCK cộng thêm) 95/125/155/185/215 (+60/75/90/105/120% SMCK cộng thêm)

Seraphine

E hồi chiêu giảm nhẹ và không còn giảm theo cấp. E thời gian làm choáng/chậm tăng.


E - Đổi Nhịp

Hồi chiêu 11/10.5/10/9.5/9 giây 10 giây
Thời Gian Làm Chậm/Choáng 1 giây 1.5 giây

Shaco

Máu theo cấp và giáp theo cấp giảm. Q tỉ lệ SMPT tăng. W tỉ lệ SMPT tăng. E tỉ lệ SMCK và SMPT tăng.


Chỉ Số Cơ Bản

Máu Theo cấp 103 99
Máu ở Cấp độ 18 2381 2313
Giáp Theo cấp 4,7 4
Giáp ở Cấp độ 18 109,9 98

Q - Lừa Gạt

Sát Thương Vật Lý 25/35/45/55/65 (+25% SMCK cộng thêm) 25/35/45/55/65 (+40% SMCK cộng thêm)

W - Hộp Hề Ma Quái

Sát Thương Phép 10/15/20/25/30 (+9% SMPT) 10/15/20/25/30 (+12% SMPT)

E - Dao Độc

Sát Thương Phép 70/95/120/145/170 (+70% SMCK cộng thêm) (+50% SMPT) 70/95/120/145/170 (+75% SMCK cộng thêm) (+60% SMPT)

Singed

W làm chậm giảm đầu trận, tăng về sau, giờ sẽ tăng theo cấp độ. R chỉ số cộng thêm giảm đầu trận và tăng về sau.


W - Keo Siêu Dính

Làm Chậm 60% 50/55/60/65/70%

R - Thuốc Hóa Điên

Chỉ Số Cộng Thêm 30/60/90 20/60/100

Soraka

R hồi máu cơ bản tăng, nhưng không còn loại bỏ Vết Thương Sâu.


R - Nguyện Ước

Hồi Máu 125/200/275 (+50% SMPT) 150/250/350 (+50% SMPT)
loại bỏVẾT THƯƠNG KHÔNG LÀNH Không còn loại bỏ Vết Thương Sâu khỏi mục tiêu

Viego

Hồi máu nội tại giảm. W ngay sau khi sử dụng E sẽ không ngay lập tức vào trạng thái tàng hình. R sát thương lên kẻ địch thấp máu nhất hoặc gần nhất giảm.


Nội Tại - Thống Trị Tối Cao

Hồi Máu Khi Chiếm Xác 2,5% 2% máu tối đa của mục tiêu

E - Lãnh Thổ Sương Đen

loại bỏCÚ CHOÁNG LÉN LÚT Sử dụng E - Lãnh Thổ Sương Đen trong khi vận W - Móng Vuốt Hắc Ám sẽ không còn khiến bản thân vô hình ngay lập tức

R - Tuyệt Mệnh

Sát Thương Vật Lý Cộng Thêm 15/20/25% (+3% mỗi 100 SMCK cộng thêm) 12/16/20% (+3% mỗi 100 SMCK cộng thêm) kẻ địch máu thấp nhất hoặc kẻ địch có máu gần thấp nhất

Yorick

Máu cơ bản và tốc độ di chuyển của Ma Sương tăng Máu cơ bản Thánh Nữ Sương Mù tăng; tầm chọn mục tiêu dựa trên E giảm.


Nội Tại - Kẻ Dẫn Dắt Linh Hồn

Ma Sương - Máu Cơ Bản 100-185 (cấp độ 1-18) (+15% máu tối đa của Yorick) 110-212 (cấp độ 1-18) (+20% máu tối đa của Yorick)
Ma Sương - Tốc Độ Di Chuyển 300 325

R - Khúc Ca Hắc Ám

Thánh Nữ Sương Mù - Máu Cơ Bản 300/1000/3000 (+70% máu tối đa của Yorick) 350/1100/3300 (+75% máu tối đa của Yorick)
Thánh Nữ Sương Mù - Tầm Truy Đuổi Mục Tiêu Bị Dánh Dấu 1600 1000

Yuumi

Nội Tại lá chắn tăng. E máu cơ bản giảm, tốc độ di chuyển cộng thêm tăng.


Nội Tại - Đánh Ra Khiên

Lá chắn 56-360 (cấp độ 1-18) 60-380 (cấp độ 1-18)

E - Tăng Động!

Hồi Máu 70/100/130/160/190 (+35% SMPT) 70/90/110/130/150 (+35% SMPT)
Tốc Độ Di Chuyển Cộng Thêm 15% (+6% mỗi 100 SMPT) 20% (+6% mỗi 100 SMPT)

Zeri

Máu hồi phục theo cấp tăng. W sát thương cơ bản tăng, tỉ lệ SMPT và SMCK giảm.


Chỉ Số Cơ Bản

Máu Hồi Phục Theo cấp 0,55 0,7
Máu Hồi Phục ở Cấp độ 18 12,6 15,15

W - Xung Điện Cao Thế

Sát Thương 10/45/80/115/150 (+150% AD) (+70% SMPT) 20/55/90/125/160 (+130% AD) (+60% SMPT)
Sát Thương Chí Mạng 17.5/78.75/140/201.25/262.5 (+262,5% SMCK) (+122,5% SMPT) 25/96.25/157.5/218.75/280 (+227,5% SMCK) (+105% SMPT)


Trang Bị

Lưỡi Hái Bóng Đêm

Chúng tôi thêm một chút giảm hồi chiêu cho công thức của Lưỡi Hái Bóng Đêm để phù hợp với đợt tăng sức mạnh phiên bản vừa rồi.
Công Thức Máy Chuyển Pha Hextech + Sách Cũ + Gậy Bùng Nổ + 865 vàng Máy Chuyển Pha Hextech + Sách Cũ + Sách Quỷ + 815 vàng

Kiếm Ác Xà

Kiếm Ác Xà giảm nhiều lá chắn hơn bình thường nhờ một lỗi. Sau khi sửa lỗi, Kiếm Ác Xà sẽ bị giảm sức mạnh đáng kể, nên nó đáng được nêu ra ở đây.
KỊCH ĐỘC Kiếm Ác Xà không còn áp dụng giảm lá chắn trên mức 50% dựa trên sức mạnh hồi máu và lá chắn của kẻ địch

Ngọn Lửa Hắc Hóa

Ngược lại, Ngọn Lửa Hắc Hóa đang thể hiện không tốt do một lỗi khác khiến nó bị giảm sát thương theo lượng kháng phép mà nó lẽ ra phải bỏ qua. Thay đổi này sẽ là một đợt tăng sức mạnh nhẹ cho trang bị này.
BỎ QUA KHÁNG PHÉP  Sát thương phép cộng thêm từ Ngọn Lửa Hắc Hóa nhờ xuyên kháng phép sẽ không còn bị giảm thiểu bởi Kháng Phép của mục tiêu.


Ngọc

Thú Săn Mồi

Chúng tôi giảm sức mạnh của Thú Săn Mồi ở đầu trận vì nó có thể hủy diệt một đường nào đó, trong khi kẻ địch không có cách chống lại, nhưng sẽ bù đắp sức mạnh của nó về sau.
Tốc Độ Di Chuyển Tối Đa 45% 25-50% (cấp 7-18)
Sát Thương 40-120 (cấp độ 1-18) (+20% SMCK cộng thêm) (+10% SMPT) 20-180 (cấp độ 1-18) (+25% SMCK cộng thêm) (+15% SMPT)
Hồi Chiêu 90-60 giây (cấp độ 1-18) 120-60 giây (cấp độ 1-18)


Cửa Hàng Tinh Hoa Lam

Cửa Hàng Tinh Hoa Lam sẽ mở lại từ 29/6 đến 13/7. Ghé qua Cửa Hàng Tinh Hoa Lam để quy đổi những đa sắc, mẫu mắt, biểu cảm, biểu tượng, và hơn thế nữa, đặc biệt là trang phục đặc quyền của Cửa Hàng Tinh Hoa Lam: Warwick URF!

QUAN TRỌNG: Sau lần mở lại này, Cửa Hàng Tinh Hoa Lam sẽ ngừng trở lại ít lâu trong khi chúng tôi xây dựng lại nó. Hiện tại, việc chạy Cửa Hàng Tinh Hoa Lam tỏ ra thiếu hiệu quả và khiến các dự án như sự kiện hay nhiệm vụ của chúng tôi bị trì hoãn. Ngoài việc giúp Cửa Hàng Tinh Hoa Lam trở nên hiệu quả hơn, chúng tôi cũng sẽ khám phá những hướng đi hay những nâng cấp chất lượng khi (không phải là nếu nhé) nó trở lại. Vì vậy, hãy nhớ sử dụng nốt Tinh Hoa Lam của bạn trong Cửa Hàng đợt này!

Để bù đắp cho đợt tạm biệt này, chúng tôi sẽ chuyển gói ba Đá Quý thành một chuỗi ba nhiệm vụ (SR hoặc ARAM ghép đội) Nhiệm vụ này sẽ miễn phí cho tất cả người chơi, cho 10 Tinh Hoa Thần Thoại mỗi nhiệm vụ (tổng cộng 30).


Cập Nhật Nội Dung Thần Thoại

Đa Sắc Thần Thoại


Chúng tôi thêm vào những nội dung mới cho Cửa Hàng Thần Thoại: Đa Sắc Thần Thoại, được đổi với giá 40 Tinh Hoa Thần Thoại Đa Sắc Thần Thoại đầu tiên sẽ là dành cho Veigar Trùm Cuối, được mở trong phiên bản 12.12 và 12.13.

Đa Sắc Thần Thoại sẽ cập nhật hiệu ứng hình ảnh kỹ năng của một trang phục, thay vì chỉ cập nhật phần mô hình. Chúng sẽ được làm cho những trang phục Huyền Thoại cũng như Thần Thoại như Hiệp Sĩ Tro Tàn. (Đa Sắc Tàn Nham của Pyke và Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn cũng sẽ được cập nhật hiệu ứng hình ảnh trong bản 12.18)

Xoay Tua Cửa Hàng Thần Thoại

 
Cửa Hàng Thần Thoại sẽ được xoay tua lần đầu tiên trong phiên bản này:
RỜI ĐI Pyke Hiệp Sĩ Tro Tàn, Đa Sắc Tàn Nham của trang phục này, và biểu cảm của Pyke Hiệp Sĩ Tro Tàn
MỚI Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn, Đa Sắc Tàn Nham của trang phục này, và biểu cảm Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn sẽ được mở từ 12.12 đến 12.17
RỜI ĐI K/DA Kai'Sa - Hàng Hiệu, SIÊU PHẨM: Irelia - Hàng Hiệu, Teemo Phong Linh Tiểu Quái - Hàng Hiệu, Zoe Ma Pháp Sư - Hàng Hiệu, Thresh Vũ Khí Tối Thượng - Hàng Hiệu, và Diana Nữ Thần Chiến Binh - Hàng Hiệu sẽ không còn mở bán trong Cửa Hàng Thần Thoại
MỚI K/DA Evelynn - Hàng Hiệu (150 THTT) và Lucian Vũ Khí Tối Thượng - Hàng Hiệu (125 THTT) sẽ xuất hiện trong Cửa Hàng Thần Thoại trong phiên bản 12.12 và 12.13
RỜI ĐI Annie Công Nghệ và Amumu Công Nghệ sẽ không còn mở bán trong Cửa Hàng Thần Thoại
MỚI Ziggs Công Nghệ (100 THTT) và Darius Hiểm Họa Không Gian (100 THTT) sẽ xuất hiện trong Cửa Hàng Thần Thoại trong phiên bản từ 12.12 đến 12.17
MỚI Đa Sắc Thần Thoại cho Veigar Trùm Cuối sẽ được mở trong phiên bản 12.12 và 12.13.


Hệ Thống Hành Vi

Tắt tiếng một người chơi trong Chọn Tướng sẽ có hiệu lực khi vào trận và trong màn hình chờ cuối trận. (Điều này cũng có nghĩa là Tắt Tiếng sẽ có hiệu lực cho đến màn hình chờ cuối trận.) Ngoài ra, trạng thái tắt tiếng của một người chơi có thể được xem và bật tắt ở màn hình chờ cuối trận.

Thử Thách
Chúng tôi đã cập nhật một vài hệ thống thử thách nhằm giúp phát hiện vai trò của bạn trong trận đấu một cách chính xác hơn! Chúng tôi cũng thêm vào một vài thử thách mới.
 • Huyền Thoại ARAM: Trở thành Huyền Thoại trong ARAM
 • Luồn Lách: Né 5 chiêu thức định hướng (kỹ năng tầm xa không chỉ định) trong vòng 8 giây
 • Đó Là... Ép Góc: Né kỹ năng định hướng trong ARAM
 • Trở Thành Huyền Thoại: Trở thành Huyền Thoại
 • Chấp Người: Thắng một trận dù có đồng đội AFK
 • Thu Thập Vỏ Sò: Hạ Gục Sứ Giả Khe Nứt
 • Nín Thở Biến Về: Biến về cạnh một tướng địch mà không để chúng phát hiện
 • Không Cùng Đẳng Cấp: Tham gia hạ gục sau khi đạt lợi thế cấp độ sớm
 • Không Chốn Dung Thân: Tham gia hạ gục tướng trong hồ máu
 • Phong Cách: Nhận Điểm Thử Thách từ nhóm Phong Cách

Sửa Lỗi & Nâng Cấp Chất Lượng

 • Mở lại thử thách "Farm Người Thay Lính"
 • Mở lại thử thách "Giữ Mạng Mẫu Mực"
 • Thêm Qiyana vào thử thách “Biến Đâu Mất Tiêu?” và “Chiêu Cuối Hủy Diệt!”
 • Thêm Renata Glasc vào thử thách "Đứng Yên Đó", "Mãi Không Chịu Chết", "Đội Hình Bảo Vệ", và "Chiêu Cuối Hủy Diệt!"
 • Cập nhật mô tả cho thử thách “Ngươi Còn Hơi Non”
 • Thanh tiến trình đã được sửa và sẽ hiển thị chính xác tiến trình Thử Thách của bạn
 • Sửa một lỗi khiến thử thách bị sai tên
 • Đổi các thẻ Bộ Sưu Tập Thử Thách giờ sẽ đẩy bạn trở lại lên đầu trang
 • Bảng Xếp Hạng Thử Thách giờ sẽ xếp đúng số thứ tự
 • Sửa một lỗi khiến các thử thách "Thần Đồng" đôi khi không được tính khi có hạ gục nhiều mục tiêu cùng một lúc


Sửa Lỗi & Nâng Cấp Chất Lượng

 • Sona không còn có thể nhận thêm đòn đánh cường hóa Nội Tại - Sức Mạnh Hợp Âm
 • Nội tại của Nhẫn Doran đã được trả lại và giờ bạn có thể hồi máu nếu như đã đầy năng lượng
 • Sửa một lỗi nếu Olaf đánh Hạt Thông Nổ trong khi ở dạng kích hoạt R - Tận Thế Ragnarok, gã sẽ không bị hất đi bởi nó.
 • W - Nổi Khùng của Olaf sẽ tương tác chính xác với Mưa Kiếm (tương tự như W - Vận Sức của Jax, cho phép Mưa Kiếm kích hoạt ở 4 đòn đánh)
 • Sửa một lỗi khiến E - Bổ Củi của Olaf có thể hồi máu cho trụ nếu như gã sử dụng nó lên mục tiêu mà trụ đang nhắm đến để kết liễu
 • Sửa một lỗi khiến Sylas sử dụng R - Cầu Vồng Tối Thượng của Lux lại khiến hắn mất năng lượng
 • Sửa một lỗi khiến Q - Thiết Bảng Ngàn Cân của Ngộ Không không cho cộng dồn nước mắt
 • Ảo ảnh tạo ra bởi tướng không còn áp dụng hiệu ứng đốt từ nội tại của Dao Găm Nham Thạch hay Dao Găm Băng Giá
 • Sửa một lỗi khiến nội tại của Băng Trượng Vĩnh Cửu cũng được tính là làm chậm
 • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng hình ảnh cho Dây Chuyền Chữ Thập và Áo Choàng Bóng Tối đôi khi không xuất hiện
 • Một vài Hiệu Ứng Hình Ảnh (Băng Trượng Vĩnh Cửu) và Hiệu Ứng Âm Thanh (E - Xung Kích Bỏng Cháy của Ornn, Vương Miện Suy Vong, Giáp Liệt Sĩ, Giáp Gia Tốc Hóa Cuồng, Đồng Hồ Cát Zhonya, và Đồng Hồ Ngưng Đọng) đã được sửa để không còn có thể nhìn thấy hoặc nghe thấy trong vùng tối.
 • Sửa một lỗi khiến xác của Sion, Karthus, và Kog'Maw có thể tạo ra va chạm đơn vị sau khi đã hết thời hạn (có thể gây ra việc lính bị chặn)
 • Sửa một lỗi khiến KDA hai chữ số đôi khi bị hiển thị sai trên bảng điểm
 • Sửa một lỗi khi văn bản lỗi đôi khi hiển thị sau khi bấm nút Tìm Trận
 • Sửa một lỗi khiến bảng thông báo Kỳ Xếp Hạng bắt đầu hiển thị nhầm Morgana Vinh Quang
 • Thẻ vai trò của Syndra, Rell, và Nautilus trong phần chọn tướng đã được chỉnh sửa cho chính xác


Trang Phục & Đa Sắc Mới

Những trang phục sau đây sẽ được ra mắt trong phiên bản này:

 

Caitlyn Tuyết Nguyệt / Illaoi Tuyết Nguyệt


 

Kayn Tuyết Nguyệt / Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn

Những đa sắc sau đây sẽ xuất hiện trong phiên bản này:

 

Caitlyn Tuyết Nguyệt / Illaoi Tuyết Nguyệt

 

Kayn Tuyết Nguyệt / Pantheon Hiệp Sĩ Tro Tàn (Tàn Nham)

Veigar Trùm Cuối