Mở bán báu vật gồm Viên, Túi, Gói Tinh Tú tặng kèm Kỉ vật Tinh Tú từ 15/07 đến 23/08

Từ 15/07/2022 đến 23/08/2022, Viên Tinh Tú 2022 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​

Viên Tinh Tú 2022

Khi mở Viên Tinh Tú 2022, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Tinh Tú 2022.

• Mở ra 2 mảnh trang phục Thường trở lên.

• VÀ 1 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• Có tỉ lệ ra thêm 2 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ Vật Tinh Tú 2022 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Tinh Tú 2022 + Kỉ Vật
60 RP
x1 Viên Tinh Tú 2022x16 Kỉ Vật Tinh Tú 2022


10 Viên Tinh Tú 2022 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ Vật
600 RP
x10 Viên Tinh Tú 2022x1 Viên Tinh Tú 2022x160 Kỉ Vật Tinh Tú 2022


25 Viên Tinh Tú 2022 + 1 Túi Tinh Tú 2022 + Kỉ Vật
1500 RP
x25 Viên Tinh Tú 2022x1 Túi Tinh Tú 2022x400 Kỉ Vật Tinh Tú 2022


50 Viên Tinh Tú 2022 + 2 Túi Tinh Tú 2022 + 1 Gói Tinh Tú Đặc Biệt 2022 + Kỉ Vật
3000 RP
x50 Viên Tinh Tú 2022x2 Túi Tinh Tú 2022x800 Kỉ Vật Tinh Tú 2022
 
x1 Gói Tinh Tú Đặc Biệt 2022


Khi mở Gói Tinh Tú Đặc Biệt 2022, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• HOẶC 4 mảnh trang phục Thường trở lên.

• HOẶC 4 trang phục ngẫu nhiên.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.


Với Kỉ Vật Tinh Tú 2022, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Ekko Vệ Binh Tinh Tú - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ Vật

125 Tinh Hoa Thần Thoại + Biểu Tượng
2500 Kỉ Vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm
Đa Sắc Rực Cháy

Ekko Vệ Binh Tinh TúKai'Sa Vệ Binh Tinh TúNilah Vệ Binh Tinh TúSona Vệ Binh Tinh Tú
Đa Sắc Hắc Hóa
Fiddlesticks Tinh Tú Lụi Tàn
Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm
Khung Trang Phục
Ekko Vệ Binh Tinh TúKai'Sa Vệ Binh Tinh TúFiddlesticks Tinh Tú Lụi TànNilah Vệ Binh Tinh TúSona Vệ Binh Tinh Tú


6659 2