Tham gia "Siêu Sao Thời Trang" - Thu thập thời trang, lên đồ thượng hạng từ 15/07 đến 11/08

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Siêu Sao Thời Trang" sẽ diễn ra từ 15/07/2022 đến 11/08/2022.

Nội Dung Sự Kiện

[THỜI TRANG]

Có tổng cộng 6 loại thời trang, mỗi loại 10 mẫu, trong đó 7 mẫu sẽ có ngay khi sự kiện bắt đầu, 3 mẫu còn lại sẽ mở trong tương lai.

Kết hợp các loại thời trang để tạo nên outfit hoàn hảo cho URF.

Để kiếm thời trang, bạn cần dùng chìa mở hộp thời trang. Bạn nhận được 3 chìa trong lần đầu tiên vào trang sự kiện, 5 chìa qua một giftcode đặc biệt. Số chìa còn lại, hãy thắng trận hợp lệ để kiếm thêm nhé.

Sau khi kết hợp được outfit ưng ý nhất, đừng quên chụp lại và chia sẻ để mọi người biết bạn là nhà thiết kế tài năng như thế nào.

[TẶNG THỜI TRANG]

- Bạn có thể tặng thời trang của mình cho những người trong danh sách bạn bè. Thời trang bạn dùng để tặng KHÔNG bị mất đi.

- Bạn không thể tặng thời trang mà người nhận đã có.

- Bạn có 3 lượt tặng thời gian mỗi ngày.

[CÔNG VIỆC]

Thực hiện một số công việc liên quan đến thời trang giúp bạn nhận được phần thưởng

[MẬT VỤ URF]

Thu thập thời trang giúp làm giảm thời gian hoàn thành nhiệm vụ trong Mật Vụ URF.

 

[VẬT PHẨM THAY THẾ]

Nếu đã sở hữu tất cả trang phục cùng loại, bạn sẽ nhận được vật phẩm thay thế như sau:

- Trang phục 40-396 RP: Viên Tinh Tú 2022

- Trang phục 210-290 RP: 4 Viên Tinh Tú 2022

- Trang phục 310-396 RP: 5 Viên Tinh Tú 2022

 

[TRẬN HỢP LỆ]

Chỉ các trận hợp lệ mới được tính vào tiến trình nhiệm vụ.

Trận hợp lệ là trận thuộc các chế độ sau:

- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn

- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn Đôi

- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt

- Vực Gió Hú ARAM

- Summoner's Rift Sách Phép Tối Thượng

Nếu bạn AFK trong 1 trận, trận đó không được tính là hợp lệ.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.