Chi tiết phiên bản cập nhật 12.14: Kỷ Nguyên Mục Tiêu Vàng

Đó là chim? Là máy bay? Hay là một Vệ Binh Tinh Tú? Không, đó là phiên bản 12.14 sẽ mang đến cho bạn cả đống cập nhật và thay đổi!

Phiên bản này bao gồm một vài điều chỉnh về các hỗ trợ thuật sư (và trang bị của họ) nhằm giảm sức mạnh của họ sau đợt cập nhật chống chịu. Chúng tôi cũng có một vài thay đổi lớn với hệ thống Rồng, Sứ Giả Khe Nứt, cũng như một vài ngọc và phép bổ trợ. Cuối cùng, đợt hai của Vệ Binh Tinh Tú đã xuất hiện, hãy nhớ đón xem nhé! Lên nào, những Vệ Binh!

Ghé sang đây nếu bạn muốn tìm hiểu về phiên bản mới của Đấu Trường Chân Lý nhé!


Tiêu Điểm Cập Nhật

[ẤN VÀO ĐỂ XEM KÍCH CỠ ĐẦY ĐỦ]

Akali, Quinn, Rell Vệ Binh Tinh Tú và Morgana Ác Nữ Khắc Tinh sẽ xuất hiện trong sự kiện Vũ Trụ Vệ Binh.

Taliyah Vệ Binh Tinh Tú sẽ được mở bán trong Cửa Hàng.

Syndra Vệ Binh Tinh Tú - Hàng Hiệu sẽ có thể đổi trong Cửa Hàng Kỉ Vật.


Tướng

Aatrox

Máu theo cấp tăng. E - Nội tại hồi máu giảm về sau. R - Hồi máu cộng thêm giảm về sau.Chỉ Số Cơ Bản

Máu Theo cấp 104 114

E - Đường Kiếm Bóng Tối

Nội Tại Hồi máu 18/20/22/24/26% 18/19,5/21/22,5/24%

R - Chiến Binh Tận Thế

Tăng Hồi máu 25/40/55% 25/35/45%

Alistar

Q - năng lượng tiêu hao giảm ở mọi cấp, hồi chiêu giảm ở mọi cấp.Q - Nghiền Nát

Năng lượng Tiêu hao 65/70/75/80/85 55/60/65/70/75
Hồi chiêu 15/14/13/12/11 14/13/12/11/10

Gangplank

Máu và giáp cơ bản giảm, máu theo cấp tăng. Nội tại giờ sẽ tỉ lệ với tỉ lệ chí mạng. Q - sát thương cơ bản giảm đầu trận, tăng về sau. E - giảm làm chậm, làm chậm giờ sẽ tỉ lệ với tỉ lệ chí mạng, sát thương vật lý cộng thêm giảm đầu trận và tăng về sau, sát thương khi chí mạng giảm.Chỉ Số Cơ Bản

Base Máu 640 600
Máu Theo cấp 104 114
Giáp Cơ Bản 35 31

Nội Tại - Thử Lửa

Sát Thương 55-310 (dựa theo cấp độ)(+100% SMCK cộng thêm) 55-310 (dựa theo cấp độ)(+100% SMCK cộng thêm)(+200% Tỉ Lệ Chí Mạng)

Q - Đàm Phán

Sát Thương Cơ Bản 20/45/70/95/120 10/40/70/100/130

E - Thùng Thuốc Súng

Tỉ Lệ Làm Chậm 40/50/60/70/80% 30/37,5/45/52,5/60% (+0,25% mỗi 1% Tỉ Lệ Chí Mạng ở mọi cấp)
Sát thương vật lý cộng thêm 80 / 105 / 130 / 155 / 180 75 / 105 / 135 / 165 / 195
Tỉ lệ sát thương cộng thêm khi chí mạng 25% 10%

Gnar

Giảm máu cơ bản, hồi phục máu theo cấp giảm.Chỉ Số Cơ Bản

Máu Cơ Bản 580 540
Máu Hồi Phục 1,75 1,25

Janna

E - tăng lượng lá chắn ở mọi cấp độ, sức mạnh hồi máu và lá chắn giảm. R - hồi máu mỗi giây tăng ở mọi cấp độ, tỉ lệ SMPT tăng.E - Mắt Bão

Lá Chắn 65/90/115/140/165 75/100/125/150/175
Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn Cộng Thêm 20% 15%

Gió Mùa

Hồi Máu mỗi Giây 90/145/200 (+45% SMPT) 100/150/200 (+50% SMPT)

Jarvan IV

Q - Tỉ lệ SMCK tăng. E - hồi chiêu giờ sẽ giảm theo cấp độQ - Giáng Long Kích

Sát Thương 90/130/170/210/250 (+120% SMCK cơ bản) 90/130/170/210/250 (+140% SMCK cơ bản)

E - Hoàng Kỳ Demacia

Hồi chiêu 12 giây 12/11.5/11/10.5/10 giây

Kayn

Máu theo cấp tăng. Nội Tại của Rhaast - hồi máu dựa theo sát thương gây ra giảm.Chỉ Số Cơ Bản

Máu Theo Cấp 99 109

Q - Lưỡi Hái Darkin

Nội Tại Rhaast Hồi Máu tương đương 25-35% (dựa theo cấp độ) lượng sát thương gây ra lên tướng Hồi Máu tương đương 20-30% (dựa theo cấp độ) lượng sát thương gây ra lên tướng

LeBlanc

Năng lượng cơ bản và năng lượng theo cấp tăng. W sát thương cơ bản tăng về sau.Chỉ Số Cơ Bản

Năng Lượng Cơ Bản 334 400
Năng Lượng Theo Cấp 50 55

W - Biến Ảnh

Sát Thương 75/110/145/180/215 (+60% SMPT) 75/115/145/195/235 (+60% SMPT)

Nocturne

Chỉnh sửa nội tại.Nội Tại - Lưỡi Dao Bóng Tối

Sát Thương Lên Lính Không còn bị giảm 50% sát thương lên lính là mục tiêu chính (vẫn gây 50% lên tất cả các mục tiêu phụ là lính)

Pantheon

Q sát thương lên quái tăng.Q - Ngọn Giáo Sao Băng

Sát Thương lên Lính và Quái Gây 70% sát thương lên lính và quái Gây 70% sát thương lên lính và 105% lên quái

Renata Glasc

Máu cơ bản và SMCK cơ bản giảm.Chỉ Số Cơ Bản

Máu Cơ Bản 595 545
SMCK Cơ Bản 51 49

Seraphine

W - Tỉ lệ SMPT lá chắn và hồi máu giảm.W - Thanh Âm Bao Phủ

Lá Chắn 50/70/90/110/130 (+35% SMPT) 50/70/90/110/130 (+25% SMPT)
Hồi Máu Mỗi Đồng Minh 5/5,5/6/6,5/7% (+0,6% mỗi 100 SMPT) máu đã mất 5/5,5/6/6,5/7% (+0,4% mỗi 100 SMPT) máu đã mất

Sivir

Q sửa lỗi. W - sát thương lên lính giảm, giờ sẽ kết liễu lính dưới một ngưỡng máu nhất định.Q - Gươm Boomerang

SỬA LỖI TUNG KỸ NĂNG 0.25-0.18 giây, tỉ lệ với Tốc Độ Đánh 0.25-0.10 giây, tỉ lệ với Tốc Độ Đánh

W - Nảy Bật

Sát Thương Lên Lính 80% 65%
mớiTỐI ƯU VÀNGNhững phát nảy bật giờ sẽ kết liễu lính dưới 15 máu

Teemo

Năng lượng theo cấp tăng. Tầm R tăng đầu trận, tỉ lệ SMPT tăng, tiêu hao giờ sẽ giảm dần theo cấp.Chỉ Số Cơ Bản

Năng lượng Theo cấp 20 25

R - Bẫy Độc

Tầm Đặt Nấm 400 / 650 / 900 600 / 750 / 900
Sát Thương 325 (50% SMPT) 200 (55% SMPT)
Năng lượng Tiêu hao 75 Năng Lượng 75 / 55 / 35 Năng Lượng

Varus

SMCK cơ bản tăng.Chỉ Số Cơ Bản

SMCK Cơ Bản 59 62

Ngộ Không

Máu hồi phục cơ bản tăng. Nội tại máu hồi phục với mỗi cộng dồn giảm.Chỉ Số Cơ Bản

Máu Hồi Phục Cơ Bản 2.5 3.5 mỗi 5 giây

Nội Tại - Mình Đồng Da Sắt

Máu Hồi Phục Mỗi Cộng Dồn (Tối Đa 10) 0,5% 0,35%

Yuumi

E - tỉ lệ SMPT giảm.E - Tăng Động!

Hồi Máu 70/90/110/130/150 (+35% SMPT) 70/90/110/130/150 (+30% SMPT)

Zeri

Q - điều chỉnh nội tại. R sát thương phép cộng thêm giảm.Q - Súng Điện Liên Hoàn

mớiGIẬT ĐIỆN Tia điện khi phải chuột sẽ kết liễu kẻ địch dưới 60-150 (cấp độ 1-18)(+18% SMPT) (lưu ý: Gây sát thương lên lá chắn hoặc mục tiêu được miễn nhiễm sát thương sẽ không kích hoạt hiệu ứng kết liễu)
loại bỏCHẬP ĐIỆN Những cú tia điện phải chuột nếu không được sạc sẽ không còn gây sát thương tăng thêm lên mục tiêu dưới ngưỡng máu nhất định

R - Điện Đạt Đỉnh Điểm

Sát Thương Phép Cộng Thêm Đòn Đánh 10/15/20 (+15% SMPT) 5/10/15 (+15% SMPT)


Trang Bị

Cưa Xích Hóa Kỹ

Sau thay đổi trong phiên bản 12.11, Cưa Xích Hóa Kỹ đã trở thành một trang bị cực kì hiệu quả về mặt giá trị, ngay cả khi hiệu ứng Vết Thương Sâu của nó bị giảm. Thay vì giảm sức mạnh, chúng tôi quyết định sẽ tăng giá tiền để nó trở nên ngang với các trang bị Huyền Thoại khác.
Giá Ghép 300 500 vàng
Tổng Giá 2600 2800

Trang Bị Thuật Sư

Thuật Sư đã được hưởng lợi rất nhiều sau đợt Cập Nhật Chỉ Số Chống Chịu, ngay cả khi các hiệu ứng hồi máu và lá chắn đã bị giảm sức mạnh trong 12.10. Họ khó bị hạ hơn ở đầu trận, mục tiêu hưởng buff cũng trâu hơn, và cũng được hưởng lợi từ hiệu ứng Vết Thương Sâu bị giảm. Chúng tôi nghĩ việc các thuật sư chống chịu tốt hơn một chút cũng không sao, nhưng họ hiện tại đang quá mạnh trong việc giữ cho bản thân và đồng đội sống sót về sau. Vì vậy chúng tôi sẽ giảm sức mạnh các trang bị thường dùng cho Thuật Sư, khiến các vị trí xạ thủ đứng sai vị trí dễ bị hạ hơn ngay cả khi có một thuật sư ở ngay sau.
Dị Vật Tai Ương - Tăng Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn 10% 8%
Lư Hương Sôi Sục - Tăng Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn 10% 8%
Hòm Bảo Hộ Mikael - Tăng Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn 20% 16%
Dây Chuyền Chuộc Tội - Tăng Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn 20% 16%
Trượng Lưu Thủy - Tăng Sức Mạnh Hồi Máu và Lá Chắn 10% 8%
Bùa Nguyệt Thạch - Cộng Dồn Tối Đa 5 4

Khiên Thái Dương

Khiến Thái Dương đang nổi lên là một trang bị mạnh mẽ cho các tướng sát thương lâu dài. Dù Đấu Sĩ cũng đã từng có hướng lên trang bị Chống Chịu trước đây, Khiên Thái Dương là trang bị phù hợp nhất khi nó cho nhiều chỉ số và có tiềm năng sát thương cao hơn hai lựa chọn còn lại. Vì vậy, chúng tôi điều chỉnh Khiên Thái Dương để chỉ số sát thương của nó bị ràng buộc nhiều hơn với lượng máu của chủ sở hữu.
Sát Thương Đốt 12-30 (dựa theo cấp độ) (+1% máu cộng thêm) 15 (+1,75% máu cộng thêm)


Ngọc và Bình Máu

Với đợt Cập Nhật Chỉ Số Chống Chịu, số mạng hạ gục ở đầu trận cũng bị giảm đi đáng kể, đặc biệt là ở thi đấu chuyên nghiệp.

Nhìn chung, chúng tôi vẫn nghĩ rằng lượng sát thương sau giai đoạn đi đường đang rất ổn. Tuy nhiên, hiện tại khá khó để tạo ra một giai đoạn đi đường áp đảo do sức mạnh của các ngọc phòng ngự và bình máu. Chúng tôi sẽ giảm sức mạnh các hiệu ứng hồi phục đầu trận để giúp việc lấy lợi thế khi đi đường dễ dàng đạt được hơn.

Bình Máu

Hồi Máu từ Bình Máu 150 120
Hồi Máu từ Bình Tái Sử Dụng 125 100
Hồi Máu từ Bình Thuốc Biến Dị 125 100

Giao Hàng Bánh Quy

Hồi Phục Máu và Năng lượng 10% Máu/Năng Lượng đã mất 8% Máu/Năng Lượng đã mất
Tăng Năng Lượng Tối Đa 50 40

Giáp Cốt

Hồi chiêu 45 giây 55 giây

Kiểm Soát Điều Kiện

Tăng Chỉ Số Cơ Bản 9 Giáp và Kháng Phép 8 Giáp và Kháng Phép
Tăng Chỉ Số Theo Phần Trăm 4% Giáp và Kháng Phép 3% Giáp và Kháng Phép

Hộ Vệ

Hồi chiêu 70-40 giây (dựa theo cấp độ) 90-40 giây (dựa theo cấp độ)

Thiêu Rụi

Sát Thương 15-35 (dựa theo cấp độ) 20-40 (dựa theo cấp độ)

Ngọn Gió Thứ Hai

Hồi Máu Hồi lại 6 (+4% Máu đã mất) trong 10 giây Hồi lại 3 (+4% Máu đã mất) trong 10 giây

Tác Động Bất Chợt

Sát Lực và Xuyên Kháng Phép 7 Sát Lực và 6 Xuyên Kháng Phép 9 Sát Lực và 7 Xuyên Kháng Phép

Thuốc Thời Gian

Tốc Độ Di Chuyển tăng thêm khi sử dụng bình máu hoặc bánh quy 4% 2%

Kiên Cường

Kháng Hiệu Ứng và Kháng Làm Chậm Cộng Thêm 0-50% (dựa trên máu đã mất) 0-33% (dựa trên máu đã mất)


Phép Bổ Trợ

Trừng Phạt Thách Thức

Khi các tướng đều trâu hơn, thì hiệu ứng giảm sát thương của Trừng Phạt Thách Thức đang hơi quá dư thừa. Với sức mạnh của tướng đi rừng được tăng lên ở đầu trận, chúng tôi sẽ giảm bớt một chút ở phép bổ trợ này của họ.
Sát Thương Giảm Thiểu 20% 10%

Kiệt Sức

Kiệt Sức hiện tại đang được tin dùng bởi một số xạ thủ, khiến việc tấn công và cố giết họ khi có hỗ trợ thuật sư ở bên cạnh là quá khó. Vì vậy chúng tôi sẽ giảm sức mạnh kiệt sức để không khiến người chơi bị "kiệt sức" để nghĩ cách đối phó.
Sát Thương Giảm Thiểu 40% 35%


Hệ Thống

Như đã đề cập, giai đoạn đầu trận trong các giải đấu hiện tại đang diễn ra hơi quá chậm do các đội tuyển tập trung vào meta nuôi rùa. Người chơi hoàn toàn có thể hướng đến việc bỏ mục tiêu đầu trận để đạt được các điều kiện thắng cuối trận.

Để tăng mức độ cạnh tranh với các mục tiêu đầu trận, chúng tôi sẽ tăng phần thưởng cho rồng và Sứ Giả ở giai đoạn đầu. Các bùa lợi rồng đơn lẻ hiện tại có quá ít tác dụng và người chơi thường sẽ chỉ hướng đến bùa lợi linh hồn rồng thay vì các bùa đơn này. Để giúp bùa lợi rồng trở nên lợi hại hơn, giá trị của chúng trong phiên bản này được tăng lên gần 50% (và hơn thế nữa với Rồng Gió) Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ giảm sát thương của đám rồng, đồng thời tăng sức chống chịu của chúng để giúp hai đội có thời gian tập hợp quân số và tranh chấp mục tiêu này. Tương tự, Sứ Giả cũng sẽ được tăng giá trị bằng cách cho thêm vàng. Chúng tôi cũng tăng cường lượng máu của Sứ Giả thứ hai để tăng giá trị cạnh tranh của nó, giúp nó bớt bị phớt lờ hơn.

Rồng

Thay Đổi Với Tất Cả Rồng

Sát Thương Mỗi Đòn Đánh Theo Phần Trăm Máu 7% 5%
Máu Trước Khi Biến Đổi Nguyên Tố 2650 (+240 mỗi cấp độ) 3450 (+380 mỗi cấp độ)
Máu Sau Khi Biến Đổi Nguyên Tố 4350 (+240 mỗi cấp độ) 6950 (+380 mỗi cấp độ)

Rồng Gió

Sức Mạnh Công Kích 50 35
Bùa Lợi Rồng Gió 3.5% Giảm Làm Chậm & Tốc Độ Di Chuyển Ngoài Giao Tranh 7% Giảm Làm Chậm & Tốc Độ Di Chuyển Ngoài Giao Tranh
Bùa Lợi Linh Hồn Rồng Gió 10% tốc độ di chuyển cộng thêm và 50% tốc độ di chuyển cộng thêm trong vòng 6 giây sau khi tung Chiêu Cuối 15% tốc độ di chuyển cộng thêm và 50% tốc độ di chuyển cộng thêm trong vòng 6 giây sau khi tung Chiêu Cuối

Rồng Công Nghệ

Sức Mạnh Công Kích 66.7 47
Bùa Lợi Rồng Công Nghệ 6% tốc độ đánh và 6 Điểm Hồi Kỹ Năng 9% tốc độ đánh và 9 Điểm Hồi Kỹ Năng

Rồng Lửa

Sức Mạnh Công Kích 100 70
Bùa Lợi Rồng Lửa 4% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật cộng thêm 6% sức mạnh công kích và sức mạnh phép thuật cộng thêm

Rồng Đất

Sức Mạnh Công Kích 150 105
Bùa Lợi Rồng Đất 6% giáp và kháng phép cộng thêm 9% giáp và kháng phép cộng thêm

Rồng Nước

Sức Mạnh Công Kích 100 70
Bùa Lợi Rồng nước 2% máu đã mất mỗi 5 giây 3% máu đã mất mỗi 5 giây

Rồng Ngàn Tuổi

Máu 6400 (+180 mỗi phút) 6400 (+290 mỗi phút)

Sứ Giả Khe Nứt

mớiVỎ GIÁP XÁC Sứ Giả Khe Nứt giờ sẽ có thêm 75% Máu khi được triệu hồi bởi Mắt Sứ Giả lần thứ hai
mớiKHO BÁU Sứ Giả Khe Nứt sẽ cho đội hạ gục nó 200 vàng chia đều


Sách Phép Tối Thượng

PHÉP BỔ TRỢ MỚI

  • R của Nilah đã được mở
  • R của Annie đã được mở lại

GIẢM SỨC MẠNH PHÉP BỔ TRỢ MỚI

Các Chiêu Cuối Tăng Chỉ Số +6-40 Sức Mạnh Thích Ứng/Giáp/Kháng Phép (dựa trên cấp độ) +6-40 Sức Mạnh Thích Ứng/Giáp/Kháng Phép (dựa trên cấp độ) và giờ sẽ tăng theo biểu đồ tăng tiến chỉ số của nhân vật

CẬP NHẬT

Các chiêu cuối sau đây đã được cập nhật để giống với tướng gốc:
  • Soraka R
  • Kindred R
  • Jinx R

Xếp Hạng Kỳ 3 Bắt Đầu
  • Xếp Hạng Kỳ 3 sẽ bắt đầu từ 23:59 Ngày 29/7. Phần thưởng đặc quyền cho Kỳ 3 sẽ là: Biểu Tượng Bel'Veth, Biểu Cảm Bel'Veth, 1 Tướng Bel'Veth Vĩnh Viễn, và 1 Hộp Thần Hỏa Bộ 1.
Hệ Thống Hành Vi
  • Bạn sẽ thấy được ai vinh danh bạn khi đưa chuột lên biểu tượng vinh danh trong màn hình chờ cuối trận.


Cập Nhật Nội Dung Thần Thoại

Nội dung thần thoại đã được đổi trong phiên bản này! Đây là một đợt xoay tua nho nhỏ, khi chỉ các trang phục Hàng Hiệu mở khóa và đa sắc Thần Thoại mới được xoay tua. Đợt xoay tua lớn tiếp theo sẽ ở bản 12.18.

ĐÃ MỞ

  • Aatrox Huyết Nguyệt - Hàng Hiệu (150 THTT, mở đến 12.16)
  • Malphite Hắc Tinh - Hàng Hiệu (125 THTT, mở đến 12.16)
  • Đa Sắc Thần Thoại của Jinx Vệ Binh Tinh Tú + Biểu Tượng (40 THTT, mở đến 12.16)

HẾT MỞ BÁN

  • K/DA Evelynn - Hàng Hiệu
  • Lucian Vũ Khí Tối Thượng - Hàng Hiệu
  • Đa Sắc Thần Thoại của Veigar Trùm Cuối + Biểu Tượng


Sửa Lỗi & Nâng Cấp Chất Lượng

THỬ THÁCH

  • Bảng giới thiệu "Thử Thách Đã Đến" đã được loại bỏ. Chúng tôi cảm thấy là các bạn hẳn đã rất nhận thức được là nó... đã đến.
  • Bạn giờ đã có thể thay đổi thứ tự sắp xếp các Huy Hiệu Thử Thách. Bạn có thể vào Tùy Chỉnh Định Danh, chọn ô huy hiệu cần đổi, và chọn huy hiệu bạn muốn đặt ở đó

GÓI SỬA LỖI SION

  • Sửa một lỗi trục lợi khiến người chơi có thể thoải mái điều khiển chiêu cuối của Sion
  • Sửa một lỗi khiến đòn đánh cơ bản của Sion đôi khi bị hủy khi đang giao tranh
  • Sửa một lỗi khiến Q của Sion bị ngắt sớm hơn nếu như sử dụng ngay sau khi tung E
  • Sửa một lỗi khiến W không thể được sử dụng ngay sau khi hoàn thành vận Q
  • Sửa một lỗi khiến Sion có thể hủy hoạt ảnh R bằng cách nối tiếp với Q, khiến cho thời gian làm choáng tổng của hai kỹ năng lâu hơn bình thường

SỬA LỖI KHÁC

  • Sửa một lỗi khiến ảo ảnh của tướng (Shaco, LeBlanc, Neeko) không hiển thị khung trang bị Ornn trong túi đồ của mình
  • Sửa một lỗi khiến mô tả phép bổ trợ hiện giá trị là 0 khi được hiển thị trước khi tướng sở hữu lộ diện trong trận đấu
  • Sửa một lỗi khiến Yone không còn có thể quay về thể xác sau khi E - Xuất Hồn và chịu tác dụng của R - Tối Hậu Thư của Camille hoặc R - Vương Quốc Tử Vong của Mordekaiser
  • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng hình ảnh của Q - Tử Kiếm của Yone biến mất trước khi hoàn thành kỹ năng
  • Sửa lỗi khiến combo Q > W > Q gây ít sát thương hơn bình thường
  • Sửa một lỗi khiến E - Uy Quyền Nữ Chúa của Bel'Veth có tầm vô hạn khi trúng R - Hợp Chất Điên Loạn của Renata
  • Sửa một lỗi khiến R - Tốc Hành Hư Không của Rek'Sai lên một linh hồn được tạo ra bởi E - Thử Thách Linh Hồn của Illaoi sẽ khiến Rek'Sai bị mất hình ảnh
  • Sửa một lỗi khiến một phần hiệu ứng hình ảnh của Q - Mũi Tên Xuyên Phá của Varus bị mất hình ảnh sau khi sử dụng E - Mưa Tên
  • Sửa một lỗi khiến Nội Tại - Niềm Vui Bất Tận của Nilah kích hoạt nội tại của Băng Giáp Vĩnh Cửu
  • Sửa một lỗi khiến hoạt ảnh xoay liềm của Akali chậm hơn khi ra lệnh di chuyển
  • Sửa một lỗi khiến Q - Thủy Kiếm Vô Dạng của Nilah cường hóa đòn đánh lâu hơn nếu được sử dụng trong khi đang E - Lướt Trên Mặt Nước
  • Sửa một lỗi khiến Q - Thủy Kiếm Vô Dạng của Nilah gây sát thương lên chính bản thân cô khi bị cuồng loạn bởi E - Hợp Chất Điên Loạn của Renata
  • Sửa một lỗi khiến giày bị đè lên tốc độ di chuyển của trang bị thần thoại nếu như được để ở ô thấp hơn trang bị thần thoại
  • Sửa một lỗi khiến mô tả sát thương của Rìu Đen tính sai sát thương của nó khi gây sát thương lên lá chắn
  • Sửa một lỗi khiến các trang bị Sát Lực thần thoại tính sai sát thương
  • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng khóa tướng của Nilah khi cấm chọn được phát quá to
  • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng của Q - Đột Kích Băng Giá của Sejuani không được hiển thị đúng
  • Sửa một lỗi khiến hiệu ứng của R - Thuốc Hóa Điên của Singed không được hiển thị đúng
  • Sửa một lỗi khiến W - Thủy Giáp Bảo Hộ của Nilah không bị xám màu để biểu thị rằng nó không thể được sử dụng trong khi đang dùng R - Vũ Điệu Hân Hoan
  • Sửa một lỗi khiến Q - Thủy Kiếm Vô Dạng của Nilah không hiển thị hình ảnh chính xác
  • Sửa một lỗi khiến mô tả sát thương của Nguyệt Đao không hiển thị chính xác
  • Sửa một lỗi với mô tả Bánh Quy Poro trong ARAM
  • Sửa một lỗi khiến Vọng Âm Luden đôi khi ảnh hưởng đến bộ đếm sát thương của các trang bị khác
  • Sửa một lỗi khiến trang Tùy Chỉnh Định Danh mở sai thẻ trong những lần mở tiếp theo
  • Sửa một lỗi khiến hoạt ảnh choáng và hất tung không hiển thị đúng trên một vài tướng
  • Cập nhật mô tả chiêu W của Jarvan IV để hiển thị đúng thông tin


Trang Phục & Đa Sắc Mới

Những trang phục sau đây sẽ được ra mắt trong phiên bản này:

 

Akali Vệ Binh Tinh Tú / Quinn Vệ Binh Tinh Tú

 

Nilah Vệ Binh Tinh Tú / Taliyah Vệ Binh Tinh Tú

 

Morgana Ác Nữ Khắc Tinh / Syndra Vệ Binh Tinh Tú - Hàng Hiệu

Những đa sắc sau đây sẽ xuất hiện trong phiên bản này:

 

Akali Vệ Binh Tinh Tú / Quinn Vệ Binh Tinh Tú

 

Nilah Vệ Binh Tinh Tú / Syndra Vệ Binh Tinh Tú

 

Taliyah Vệ Binh Tinh Tú / Morgana Ác Nữ Khắc Tinh