Giảm giá Thẻ Đổi Tên - Mừng Sinh Nhật Thập Kỷ chỉ với 99 RP từ 05/08 đến 11/08

Để mừng Sinh Nhật Thập Kỷtừ 05/08 đến 11/08, Thẻ Đổi Tên sẽ được giảm giá trong Cửa Hàng Liên Minh Huyền Thoại. Từ 159 RP xuống chỉ còn 99 RP mà thôi!

Để mua Thẻ Đổi Tên, các bạn hãy vào Cửa Hàng, chọn biểu tượng Tài Khoản ở góc trên bên phải nhé:

giam-gia-doi-ten.jpg - 44.71 kb


6659 2