Tham gia "Ghép Thẻ Giới Hạn" - Lật thẻ tung bay, rước skin giới hạn từ 05/08 đến 11/08

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Ghép Thẻ Giới Hạn" sẽ diễn ra từ 11:00 05/08/2022 đến 23:59 11/08/2022.

Nội Dung Sự Kiện

1. Chọn Giải Đặc Biệt để bắt đầu vòng chơi. Giải Đặc Biệt có thể là các trang phục Giới Hạn trong sự kiện hoặc 10 Viên Tinh Tú 2022.

2. Có 8 cặp thẻ bao gồm Giải Đặc Biệt, 2 Viên Tinh Tú 2022, Viên Tinh Tú 2022, Biểu Cảm Kỳ Bí, 20-100 Kỉ vật Tinh Tú 2022. (Tổng cộng 16 thẻ)

3. Dùng RP để lật một thẻ. Nếu lật được 2 thẻ GIỐNG NHAU, bạn nhận được phần thưởng tương ứng  (2 thẻ giống nhau cùng 1 vòng lật, bấm chơi lại sẽ tính lại từ đầu)

*** Lần lật đầu tiên sẽ không mất RP.

*** Số RP cần để lật sẽ thay đổi sau mỗi lần lật, cụ thể 0/5/7/9/9/19/29/39/49/59/69/79/89/99/109/119.

4. Mỗi khi lật 1 thẻ, bạn nhận được thêm 3 Kỉ vật Tinh Tú 2022, đồng thời có cơ hội nhận được 999 Kỉ vật Tinh Tú 2022!

5. Sau khi lật hết 16 thẻ, bạn có thể bắt đầu vòng chơi mới. Bạn cũng có thể bắt đầu vòng chơi mới sớm hơn bằng nút CHƠI LẠI. Số RP cần bỏ ra thay đổi sau mỗi lần chơi lại, cụ thể 20/20/40/40/60/60/80/80/100.

*** Khi chơi lại, tất cả các thẻ đã lật sẽ được úp xuống và bạn có thể chọn Giải Đặc Biệt mới.

6. Bạn nhận được phần thưởng mốc sau một số lần lật nhất định.

7. Nếu mở khóa Giải Đặc Biệt đã chọn ở một nguồn khác ngoài sự kiện, bạn nhận được vật phẩm thay thế là 10 Viên Tinh Tú 2022.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.

7. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng minh đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.


6659 2