Tham gia "Cửa Hàng Sinh Nhật" - Sắm skin chỉ với 40 RP, tiệc tùng phủ phê từ 05/08 - 18/08

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Cửa Hàng Sinh Nhật" sẽ diễn ra từ 10:00 05/08/2022 - đến 23:59 18/08/2022.

Nội Dung Sự Kiện
Hệ thống đưa ra cho bạn 10 vật phẩm ngẫu nhiên (bao gồm trang phục, Trứng Linh Thú, hoặc báu vật).
Trong lần mua đầu tiên, bạn có thể chọn mua 1 trong 10 vật phẩm với giá CHỈ 40 RP!
* Một số vật phẩm có giá trị thấp sẽ không thể mua trong lần mua đầu tiên.
Sau khi mua xong lần đầu tiên, mức giảm giá của các vật phẩm còn lại sẽ xuất hiện. Bạn có thể nhận được mức giảm giá tối đa 85% trong sự kiện này.


[THAY ĐỔI VẬT PHẨM]

Bạn có MỘT cơ hội dùng 20 RP để thay đổi một vật phẩm do hệ thống đưa ra. Bấm THAY ĐỔI VẬT PHẨM, chọn vật phẩm cần đổi, sau đó chọn vật phẩm bạn muốn trong danh sách.
* Bạn chỉ có thể đổi sang vật phẩm có trong danh sách.
** Bạn có thể dùng thanh tìm kiếm để tìm vật phẩm dễ hơn.
*** Bạn chỉ bị trừ RP sau khi đổi vật phẩm thành công.

[THƯỞNG MỐC]

Sau khi mua 2/5/9 vật phẩm trong sự kiện, bạn nhận được phần thưởng mốc tự chọn.
- Mốc 2: Rương Hextech, Chìa Khóa Hextech, 20 Tinh Hoa Cam, 50 Kỉ vật Tinh Tú 2022
- Mốc 5: Bộ Hextech, Rương Tuyệt Phẩm, Biểu Cảm Kỳ Bí, 100 Kỉ vật Tinh Tú 2022
- Mốc 9: 2 Viên Tinh Tú 2022, Túi Tinh Tú 2022, Trứng Nhóm 1-10, 5 Tinh Hoa Thần Thoại


Nếu bạn mở khóa trang phục do hệ thống đưa ra từ một nguồn ngoài sự kiện này, khi mua trang phục đó bạn sẽ nhận được vật phẩm tương ứng như sau:
- Trang phục 599 RP: 9 Viên Tinh Tú 2022
- Trang phục 310-396 RP: 5 Viên Tinh Tú 2022
- Trang phục 210-290 RP: 3 Viên Tinh Tú 2022
- Trang phục 120-180 RP: Viên Tinh Tú 2022

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.
2. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.
3. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.
4. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.
5. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.
6. Khi tham gia sự kiện, bạn đồng thời xác nhận rằng mình đã đọc, hiểu rõ, và chấp thuận những gì ghi trong Thể Lệ của sự kiện.


6659 2