Quy đổi RP - Nhận MIỄN PHÍ 40% giá trị khi quy đổi từ 00:30 19/08 đến 23:59 25/08

Từ 00:30 ngày 19/08/2022 đến 23:59 ngày 25/08/2022khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 40% giá trị RP, rất hấp dẫn phải không nào.

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40401656 (40%)
10010040140 (40%)
20021080290 (40%)
400425160585 (40%)
100010704001470 (40%)
200022008003000 (40%)
4000
(QR Pay
ATM
iBanking)
440016006000 (40%)


Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 40% giá trị RP này bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
20.000 VND321345 (40%)
50.000 VND8032112 (40%)
100.000 VND16864232 (40%)
200.000 VND340128468 (40%)
500.000 VND8563201176 (40%)


Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 800 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3000 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 400 RP tổng cộng 1470 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3000 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.


6659 2