Mở bán báu vật gồm Viên, Túi, Gói Tinh Tú tặng kèm Kỉ vật Tinh Tú từ 26/08 đến 04/10

Từ 26/08/2022 đến 04/10/2022, Viên Siêu Công Nghệ 2022 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​

Viên Siêu Công Nghệ 2022

Khi mở Viên Siêu Công Nghệ 2022, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 1 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Siêu Công Nghệ 2022.

• Mở ra 3 mảnh trang phục Thường trở lên.

• HOẶC 4 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng, đi kèm với nó là rất nhiều Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022 để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Viên Siêu Công Nghệ 2022 + Kỉ Vật
60 RP
x1 Viên Siêu Công Nghệ 2022x16 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022


10 Viên Siêu Công Nghệ 2022 + 1 Viên tặng thêm + Kỉ Vật
600 RP
x10 Viên Siêu Công Nghệ 2022x1 Viên Siêu Công Nghệ 2022x160 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022


25 Viên Siêu Công Nghệ 2022 + 1 Túi Siêu Công Nghệ 2022 + Kỉ Vật
1500 RP
x25 Viên Siêu Công Nghệ 2022x1 Túi Siêu Công Nghệ 2022x400 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022


50 Viên Siêu Công Nghệ 2022 + 2 Túi Siêu Công Nghệ 2022 + 1 Gói Siêu Công Nghệ Đặc Biệt 2022 + Kỉ Vật
3000 RP
x50 Viên Siêu Công Nghệ 2022x2 Túi Siêu Công Nghệ 2022x800 Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022
 
x1 Gói Siêu Công Nghệ Đặc Biệt 2022


Khi mở Gói Siêu Công Nghệ Đặc Biệt 2022, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• HOẶC 4 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• HOẶC 4 trang phục ngẫu nhiên.

• Tăng tỉ lệ ra Tinh Hoa Thần Thoại.


Với Kỉ Vật Siêu Công Nghệ 2022, bạn có thể đổi được rất nhiều phần quà độc quyền có trong Cửa Hàng Sự Kiện. Trong đó tiêu biểu là:

Janna Thánh Nữ Hào Quang - Hàng Hiệu
(Kèm Biểu tượng + Khung)
2200 Kỉ Vật

125 Tinh Hoa Thần Thoại + Biểu Tượng
2500 Kỉ Vật

Đa Sắc + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm
Kai'Sa Thiên Sứ Tương Lai
(Độc Hành)
Camille Nữ Tướng Xung Kích
(Hoàn Mỹ)
Đại Đô Đốc Glasc
(Hoàn Mỹ)
Janna Thánh Nữ Hào Quang
(Hoàn Mỹ)
Kayle Thiên Sứ Công Nghệ
(Hoàn Mỹ)


Lucian Hiệp Sĩ Xạ Kích
(Hoàn Mỹ)
Nasus Chiến Thần Thiết Giáp
(Hoàn Mỹ)
Gangplank Hiểm Họa Không Gian (Phiến Loạn)


Khung + Biểu Tượng
350 Kỉ Vật / 1 vật phẩm

Lucian Hiệp Sĩ Xạ KíchCamille Nữ Tướng Xung KíchJanna Thánh Nữ Hào QuangNasus Chiến Thần Thiết Giáp


6659 2