Quy đổi RP - Nhận ưu đãi 80% giá trị RP khi quy đổi từ 00:30 23/09 đến 23:59 29/09

Từ 00:30 ngày 23/09/2022 đến 23:59 ngày 29/09/2022khi quy đổi RP tới mốc tương ứng bạn sẽ được tặng thêm 80% giá trị RP, rất hấp dẫn phải không nào.

quy doi ngay button.png - 2.89 kb

Chi tiết:

Mốc quy đổiRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
40403272 (80%)
10010080180 (80%)
200210160370 (80%)
400425320745 (80%)
100010708001870 (80%)
2000220016003800 (80%)
4000
(QR Pay
ATM
iBanking)
440032007600 (80%)


Từ nay bạn đã có thể thanh toán nạp thẻ Garena bằng ví ShopeePay cho tất cả các hệ điều hành khi thanh toán tại trang Napthe.vn. Bạn cũng có thể nhập SPPNTSEP để nhận thêm ưu đãi 10% khi thanh toán qua ShopeePay.

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận ưu đãi 80% giá trị RP này bằng cách nạp RP qua SMS:

Chi tiết:

Mốc RPRP cơ bản RP tặng thêm
(từ sự kiện quy đổi)
Tổng RP nhận được
(RP cơ bản + RP tặng thêm)
20.000 VND322658 (80%)
50.000 VND8064144 (80%)
100.000 VND168128296 (80%)
200.000 VND340256596 (80%)
500.000 VND8566401496 (80%)


Lưu ý trước khi quy đổi: 

  • Quy đổi không tích lũy, bạn chọn mốc quy đổi nào sẽ nhận được RP khuyến mãi của mốc đó, bạn sẽ có TỔNG CỘNG 3 LẦN nhận khuyến mãi khi quy đổi RP.
  • Các mốc quy đổi KHÔNG cộng dồn với nhau. Ví dụ: nếu lần đầu tiên bạn quy đổi ngay lập tức 2000 RP, bạn được 1600 RP tặng thêm của mốc đó (tổng cộng là 3800 RP), đến lần thứ 2 bạn quy đổi 1000 RP bạn sẽ được tặng thêm 800 RP tổng cộng 1870 RP cho lần đó.
  • Quy đổi dưới 40 RP, dĩ nhiên là bạn không nhận được RP khuyến mãi và lần quy đổi đó vẫn sẽ bị tính vào số lần tham gia sự kiện. Ví dụ: Lần đầu bạn quy đổi 5 RP, bạn sẽ không nhận được RP khuyến mại và số lần tham gia sự kiện bị giảm còn 2
  • Có thể nhận cả 3 lần khuyến mãi trên một mốc quy đổi. Ví dụ: Bạn quy đổi 3 lần 2000 RP thì bạn sẽ nhận được tương ứng 3 lần 3800 RP, nhưng sau 3 lần quy đổi, bạn sẽ không nhận khuyến mãi ở bất kì mốc nào nữa.
  • RP thưởng thêm từ hệ thống khi quy đổi sẽ không được tính vào chương trình khuyến mãi.


6659 2