Tham gia "DJ Huyền Thoại" - Điểm danh càng nhiều, quay quà càng đã từ 18/11 đến 15/12

Thời Gian Sự Kiện
Sự kiện "DJ Huyền Thoại" sẽ diễn ra từ 13:00 18/11/2022 đến 23:59 15/12/2022.
Thể Lệ Sự Kiện
1. Sự kiện diễn ra trong vòng 4 tuần, mỗi tuần là một giai đoạn riêng biệt.
Tuần 1: 18/11 - 24/11
Tuần 2: 25/11 - 01/12
Tuần 3: 02/12 - 08/12
Tuần 4: 09/12 - 15/12
2. Có 2 vòng quay: Vòng quay miễn phí và Vòng quay Tinh Hoa Lam. Người chơi đăng nhập mỗi ngày để nhận 1 lượt quay ở Vòng quay miễn phí và 1 lượt quay ở Vòng quay Tinh Hoa Lam.
3. Phần thưởng đã nhận từ vòng quay sẽ không trùng lặp. Nếu tham gia đủ 7 ngày, người chơi sẽ nhận toàn bộ vật phẩm trong Vòng quay.
4. Nếu người chơi bỏ lỡ một ngày trong sự kiện, ngày hôm sau có thể điểm danh bù bằng 1 trận thắng hợp lệ trong cùng tuần đó. Nếu đã qua tuần thứ 2 thì không thể điểm danh bù cho tuần thứ 1. 
5. Trận thắng hợp lệ bao gồm các trận PvP trong các chế độ:
- Summoner's Rift Thường Chọn Ẩn
- Summoner's Rift Xếp Hạng Đơn/Đôi
- Summoner's Rift Xếp Hạng Linh Hoạt
- Vực Gió Hú ARAM
6. Giá Tinh Hoa Lam để quay mỗi ngày như sau:
- Ngày 1: 100 THL
- Ngày 2: 200 THL
- Ngày 3: 300 THL
- Ngày 4: 600 THL
- Ngày 5: 800 THL
- Ngày 6: 1.000 THL
- Ngày 7: 2.000 THL
7. Phần thưởng Vòng quay miễn phí bao gồm:
- Hộp tướng
- Rương Hextech
- Mảnh Chìa Khóa
- 15 Tinh Hoa Cam
- Chìa Khóa Hextech
- 999 Tinh Hoa Lam
- 20 Tinh Hoa Cam

8. Phần thưởng Vòng quay Tinh Hoa Lam bao gồm:
- 15 Tinh Hoa Cam
- 30 Tinh Hoa Cam
- Rương Hextech
- Bộ Hextech
- Viên Diệu Kỳ
- 2 Viên Diệu Kỳ
- Trang Phục 210-290 RP Ngẫu Nhiên
- Trang Phục 310-396 RP Ngẫu Nhiên
9. Nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 210-290 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 4 Viên Diệu Kỳ thay thế, nếu đã sở hữu toàn bộ trang phục 310-396 RP trong sự kiện, bạn sẽ nhận được 5 Viên Diệu Kỳ thay thế.
Lưu Ý Sự Kiện
1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.
2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.
3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.
4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.
5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.
6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


6659 2