Mở bán báu vật gồm Hộp, Túi Hành Tinh Diệu Kỳ 2022

Từ 18/11/2022, Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022 sẽ được mở bán trong Cửa Hàng qua nhiều gói kèm tặng phẩm khác nhau để bạn lựa chọn.​

Khi mở Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022, bạn sẽ nhận được những vật phẩm sau:

• Mở ra 3 mảnh trang phục ngẫu nhiên.

• Có cơ hội trúng thêm:

Túi Hành Tinh Diệu Kỳ 2022.

• Mở ra 1 mảnh trang phục Sử Thi trở xuống.

• VÀ 2 mảnh trang phục Thường trở lên.

• Có cơ hội nhận thêm 2 mảnh trang phục Thường trở lên.

Sẽ có các gói báu vật như sau được mở bán trong Cửa Hàng để các bạn thoải mái lựa chọn:

1 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022
165 RP
3 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022
495 RP
10 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022
1650 RP
x1 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022x3 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022x10 Hộp Hành Tinh Diệu Kỳ 2022


Bộ Sưu Tập lần này không chỉ giới thiệu những Trang Phục mới thuộc chủ đề tương ứng, mà nó còn mang đến các phần thưởng Mốc Thưởng Sưu Tập dưới dạng báu vật, biểu cảm, và Tinh Hoa Thần Thoại. Ngoài ra, các Túi, đa sắc, và gói cũng sẽ được mở bán.

Trang Phục Sưu Tập

Các nội dung chủ đạo của Bộ Sưu Tập Hành Tinh Diệu Kỳ sẽ gồm các trang phục, và bạn có thể xem tại bài viết này: Ra mắt trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ.

Phần thưởng của Mốc Thưởng Sưu Tập

Mốc Phần Thưởng Sự Kiện Bộ Sưu Tập có thể được xem trong Thẻ Báu Vật, bạn chỉ cần bấm vào Hộp Sưu Tập để xem mình đã đạt đến mốc nào.

 

Lưu Ý: Các "Trang Phục Sử Thi Ngẫu Nhiên” và "Tướng Ngẫu Nhiên" sẽ được lấy từ các tướng và trang phục xuất hiện trong sự kiện, bao gồm Gragas Bước Nhảy Ngàn Cân, Lissandra Nữ Hoàng Băng Đĩa, Nami Tiên Cá Triệu Like, Oke Con Ornn, Taric Thích Ra Dẻ, và Twisted Fate Thần Bài Đặt. Chúng tôi khuyến nghị các bạn mở Tướng TRƯỚC KHI mở Trang Phục (trong trường hợp chưa sở hữu tướng), nhằm tránh lỗi không mong muốn xảy ra khi nhận trang phục cho tướng chưa sở hữu.

Mốc Thưởng Báu Vật
(Mở Hộp Sưu Tập)
Phần thưởng
1Biểu Tượng Độc Quyền
3Biểu Cảm Độc Quyền + 5 Tinh Hoa Thần Thoại + Tướng Sưu Tập
5Trang phục Sưu Tập + Tướng Sưu Tập + 15 Tinh Hoa Thần Thoại
10Trang phục Sưu Tập + Tướng Sưu Tập+  20 Tinh Hoa Thần Thoại
15Trang phục Sưu Tập + Tướng Sưu Tập + 25 Tinh Hoa Thần Thoại
201 Túi Sưu Tập + Trang phục Sưu Tập + 30 Tinh Hoa Thần Thoại
252 Túi Sưu Tập + 30 Tinh Hoa Thần Thoại


Lưu ý:

- Tướng và Trang phục Sưu Tập là vật phẩm Chế Tạo Hextech và cần phải mở ở trong tính năng này.

- Trang phục Sưu Tập sẽ chỉ được mở khi các trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ có trong Chế Tạo Hextech.

- Các trang phục Hành Tinh Diệu Kỳ 2022 sẽ có trong Chế Tạo Hextech sau 2 tuần nữa vào lúc 00:00 2/12.

Vật phẩm Trang phục Sử Thi Hành Tinh Diệu Kỳ 2022 sẽ chưa thể mở bây giờ.


6659 2