Tham gia "Shop Zui Zẻ" - Đồng giá chỉ từ 50 RP từ 10:00 19/08 đến 23:59 25/08

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Shop Zui Zẻ" diễn ra từ 10:30 11/11/2022 đến 23:59 17/11/2022.

Nội Dung Sự Kiện

1. Có 3 shop. Ở mỗi shop, bạn có thể mua các trang phục trong đó với mức giá cố định.

- Shop 1: đồng giá 50 RP trang phục 120-290 RP.

- Shop 2: đồng giá 100 RP trang phục 150-310 RP.

- Shop 3: đồng giá 200 RP trang phục 210-396 RP.

v​

2. Sau khi mua ở mỗi shop, bạn có thể chọn thêm 1 trong 3 quà tặng.

3. Nếu đã sở hữu hết trang phục trong shop, bạn có thể chọn vật phẩm thay thế là 2/4/5 Viên CKTG 2022 tương ứng với Shop 1/2/3.

4. Bạn cần mua đồ ở Shop 1 để mở khóa Shop 2, và mua đồ ở Shop 2 để mở khóa Shop 3.

Lưu Ý Sự Kiện

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện có một phần dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Nội Dung Sự Kiện.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


6659 2