Tham gia "Nhà Đầu Tư Tài Ba" - Mở quỹ tích lũy, đổi trang phục xịn từ 04/11 đến 10/11

Thời Gian Sự Kiện

Sự kiện "Nhà Đầu Tư Tài Ba" sẽ diễn ra từ 04/11/2022 đến 10/11/2022.

Thể Lệ Sự Kiện

1. Rút để nhận được ngẫu nhiên quà in-game, Vàng, hoặc EXP.

2. Để rút 1 lần, bạn cần 6 RP. Nếu rút 5 lần cùng lúc, bạn chỉ cần 25 RP.

*** Bạn có 1 lần rút miễn phí. Sau khi sử dụng, bạn cần chờ 24 tiếng để rút miễn phí thêm lần nữa.

3. Vàng được dùng để đổi các vật phẩm khác. Bạn có thể xem danh sách vật phẩm có thể đổi trong mục ĐỔI VÀNG.

4. EXP dùng để tăng cấp cho quỹ. Có 2 loại quỹ: Quỹ Thường và Quỹ VIP. EXP sẽ tăng cấp cho cả hai loại quỹ này.

*** Quỹ có tối đa 10 cấp. Để đạt đến cấp 10, bạn cần 5600 EXP. Rút được FULL EXP ngay lập tức tăng quỹ của bạn lên cấp 10.

5. Khi mở quỹ, bạn mở khóa phần thưởng cho cấp mình đã đạt đến.

- Quỹ Thường cần 50 RP để mở. Tổng cộng bạn có thể nhận được từ Quỹ Thưởng 1 trang phục 120-180 RP ngẫu nhiên, 200 Kỉ vật CKTG 2022 và 225 Vàng (tương đương 5 lần giá trị số RP dùng để mở quỹ).

- Quỹ VIP cần 250 RP để mở. Tổng cộng bạn có thể nhận được từ Quỹ VIP 1 trang phục 310-396 RP ngẫu nhiên, 1 trang phục 210-290 RP ngẫu nhiên, 1 Viên CKTG 2022 và 1725 Vàng (tương đương 5 lần giá trị số RP dùng để mở quỹ).

6. Sau khi quỹ đạt cấp 10, các ô EXP sẽ được thay thế bằng:

- FULL EXP: Viên CKTG 2022

- 500 EXP: 100 Vàng

- 200 EXP: 20 Tinh Hoa Cam

- 100 EXP: 20 Vàng

7. Với trang phục ngẫu nhiên, nếu đã sở hữu tất cả trang phục trong 1 nhóm, bạn sẽ nhận được phần thưởng thay thế như sau:

- Trang phục 310-396 RP: 5 Viên CKTG 2022

- Trang phục 210-290 RP: 4 Viên CKTG 2022

- Trang phục 120-180 RP: 2 Viên CKTG 2022

LƯU Ý

1. Phần thưởng sự kiện chỉ có hiệu lực trong thời gian sự kiện diễn ra. Vui lòng nhận phần thưởng trước khi sự kiện kết thúc.

2. Sự kiện dựa trên xác suất ngẫu nhiên. Vui lòng cân nhắc trước khi tham gia.

3. Trừ khi được nhắc đến trong Nội Dung Sự Kiện, các trang phục Giới Hạn, Thần Thoại, Hàng Hiệu, Đá Quý, Di Sản hoặc trang phục ra mắt gần đây sẽ không có trong sự kiện.

4. Hệ thống sẽ gửi vật phẩm trực tiếp đến tài khoản của bạn. Quá trình này có thể mất tối đa 1 ngày. Xin hãy kiên nhẫn nhé.

5. Trường hợp lợi dụng lỗi sự kiện sẽ bị xử lý theo quy định của Liên Minh Huyền Thoại, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm. Lỗi sự kiện là những trường hợp sự kiện hoạt động không đúng theo mô tả sự kiện trong Thể Lệ.

6. Nếu gặp vấn đề trong sự kiện. Vui lòng liên hệ Chăm Sóc Khách Hàng để được hỗ trợ.


6659 2