game lien minh huyen thoai

Chi tiết cập nhật phiên bản Nami tháng 12

Được đăng ngày 14 Tháng 12 2012

Dưới đây là những chi tiết về sự thay đổi trong phiên bản Nami tháng 12 - giai đoạn Tiền mùa giải ba.

Bản đồ Summoner's Rift

Điều chỉnh về vàng

 • Lượng vàng tự nhiên tăng lên từ 13 vàng mỗi 10 giây thành 16 vàng mỗi 10 giây - vàng có được từ quái các đường và quái rừng được giảm nhẹ để cân bằng.

Lính cận chiến: Lượng vàng ban đầu giảm từ 22 xuống 20

Lính bắn xa: Lượng vàng ban đầu giảm từ 16 xuống 15

Lính cơ giới: Lượng vàng ban đầu tăng lên từ 27 thành 40

 • Lượng vàng tăng lên theo thời gian được nâng lên tử 0.5 lên 1
 • Lượng vàng của quái được cập nhật thường xuyên hơn, cụ thể là trong mỗi 90 giây chứ không phải trong 180 giây.

Điều chỉnh về chuỗi hạ gục và bị hạ gục liên tiếp

 • Số vàng thưởng sau khi liên tục lập công nay giới hạn ở 500 vàng, giảm từ 600 vàng trước đây.
 • Tỷ lệ tăng giá trị tiền khi lập công liên tiếp hoặc bị hạ liên tiếp được tăng lên 50%.

Ví dụ: Một người chơi với 4 lần lập công liên tiếp sẽ có giá trị là 500 vàng - cùng giá trị so với trước đây yêu cầu 8 lần lập công liên tiếp. Một người chơi với 4 lần chết liên tiếp sẽ có giá trị là 126 vàng - cùng giá trị so với trước đây yêu cầu 8 lần chết liên tiếp

Số vàng nhận được từ hỗ trợ

 • Số vàng được thưởng từ hỗ trợ đã bị giảm từ 158% xuống còn 150%

Rừng

Giới thiệu chung:

 • Rừng ban đầu trở nên khó hơn
 • Độ khó và số vàng có được từ các bãi quái rừng được điều chỉnh và tăng thêm vào những quái chính của từng bãi
 • Số vàng và độ khó tăng theo thời gian của các bãi quái rừng chính được tăng lên một cách đáng kể
 • Số vàng của những bãi quái chính (Sói, Ma, Người đá) được điều chỉnh để thích hợp hơn với độ khó và sự thuận tiện khi đi rừng
 • Những trang bị đi rừng mới được thêm vào và một số trang bị đi rừng cũ đã được sửa đổi

Quy tắc "kéo" quái rừng cũng đã được sửa lại

 • Quái rừng giờ sẽ tấn công mục tiêu gần nhất thay vì đuổi theo mục tiêu ban đầu
 • Mỗi khi quái rừng đổi mục tiêu sẽ được coi là một lần "kéo" - số lần "kéo" trước khi quái rừng hồi máu và trở về vị trí tăng từ 3 lên 10.

Quái rừng hiện nay sẽ tăng thêm 50% sát thương đối với những đơn vị không phải là tướng(Ví dụ: Bọ Hư Không của Malzahar, Hộp Hề Ma Quái của Shaco)

Hệ thống "Ngân hàng" khiến cho quái rừng nào sống càng lâu sẽ càng có giá trị đã được loại bỏ.

Sói lớn:

 • Máu ban đầu tăng lên từ 550 máu lên 900 máu
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 31 lên 40
 • Số sát thương ban đầu tăng lên từ 24 lên 35
 • Sát thương tăng lên theo mỗi phút tăng từ 0.44 lên 0.7
 • Lượng vàng ban đầu tăng lên từ 40 lên 44
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phút tăng lên từ 0.43 lên 0.65
 • Lượng điểm kinh nghiệm ban đầu nhận được tăng từ 128 lên 153
 • Điểm kinh nghiệm tăng theo mỗi phút tăng từ 1.5 lên 2.3
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 510 lên 443
 • Sát thương từ những phát đánh chí mạng giảm từ 300% xuống còn 150%

Sói

 • Máu ban đầu giảm từ 360 xuống còn 300
 • Máu tăng lên theo mỗi phút tăng lên từ 16.5 thành 25
 • Sát thương ban đầu giảm từ 14 xuống còn 8
 • Sát thương tăng theo mỗi phút tăng từ 0.286 thành 0.43
 • Lượng vàng ban đầu giảm từ 5 xuống còn 4
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phút tăng lên từ 0.054 thành 0.081
 • Điểm kinh nghiệm tăng theo mỗi phút tăng từ 0.2136 thành 0.32
 • Tốc độ di chuyển giảm từ 510 xuống còn 443
 • Sát thương từ những phát đánh chỉ mạng giảm từ 200% xuống còn 150%

Ma

 • Máu ban đầu tăng lên từ 400 thành 750
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 28 thành 39
 • Sát thương ban đầu tăng từ 25 thành 35
 • Sát thương tăng theo mỗi phút tăng từ 0.5 thành 0.75
 • Lượng vàng ban đầu giảm từ 33 xuống còn 25
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phút tăng từ 0.48 thành 0.72
 • Điểm kinh nghiệm nhận được ban đầu giảm từ 105 xuống còn 103
 • Điểm kinh nghiệm tăng theo mỗi phút tăng từ 1.4 thành 2.1
 • Tầm đánh giảm từ 650 xuống còn 300

Ma nhỏ

 • Máu ban đầu giảm tư 275 xuống còn 250
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng lên từ 12.1 thành 18
 • Sát thương ban đầu giảm từ 17 xuống còn 10
 • Sát thương tăng theo mỗi phút tăng từ 0.2195 thành 0.33
 • Lượng vàng ban đầu giảm từ 4 xuống còn 3
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phút tăng từ 0.036 thành 0.054
 • Điểm kinh nghiệm nhận được ban đầu giảm từ 22 xuống còn 15
 • Điểm kinh nghiệm tăng theo mỗi phút tăng từ 0.1064 thành 0.16
 • Người đá lớn
 • Máu ban đầu tăng lên từ 950 thành 1000
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 37 thành 48
 • Sát thương tăng theo mỗi phút tăng từ 1.05 thành 1.6
 • Lượng vàng ban đầu tăng từ 40 thành 45
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phút tăng 0.38 thành 0.8
 • Điểm kinh nghiệm nhận được ban đầu tăng từ 117 thành 137
 • Điểm kinh nghiệm tăng theo mỗi phút tăng từ 1.55 thành 2.4
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 300 thành 350
 • Tầm đánh tăng từ 100 thành 150
 • Kháng phép giảm từ 0 xuống còn -10

Người đá

 • Máu ban đầu tăng từ 450 thành 500
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 25 thành 37
 • Sát thương tăng theo mỗi phút tăng từ 0.84 thành 1.3
 • Lượng vàng tăng theo mỗi phúttăng từ 0.15 thành 0.23
 • Điểm kinh nghiệm tăng mỗi phút tăng từ 1.08 thành 1.6
 • Tốc độ di chuyển tăng từ 300 thành 350
 • Tầm đánh tăng từ 100 thành 150
 • Kháng phép giảm từ 0 xuống còn -10

Người đá bùa xanh

 • Máu ban đầu tăng lên từ 1350 thành 1500

Khủng long bùa đỏ

 • Máu ban đầu tăng lên từ 1350 thành 1500

Khủng long con

 • Máu ban đầu tăng lên từ 250 thành 300

Rồng

 • Máu ban đầu tăng lên từ 3200 thành 3500
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 220 thành 240
 • Tầm đánh giảm từ 500 xuống còn 350

Baron Nashor

 • Máu ban đầu tăng lên từ 8000 thành 8800
 • Máu tăng theo mỗi phút tăng từ 125 thành 140
Bản đồ Khu Rừng Quỷ Dị

Giới thiệu chung:

Tăng thời gian chờ khi chết ở cấp độ thấp và giảm một chút thời gian chờ khi chết ở cấp độ cao.

Giảm lượng kinh nghiệm bị chia khi có người chơi khác bên cạnh

Sửa câu giải thích về lượng hồi năng lượng được thêm ở miêu tả của Tế Đàn cho rõ hơn.

Chỉnh sửa lại quy luật về tầm nhìn của Tế Đàn:

 • Tế Đàn chưa bị chiếm sẽ không hiện hình tướng đang chiếm
 • Những tướng đang tàng hình sẽ không có khả năng chiếm Tế Đàn
 • Evelynn sẽ hiện ra trong khoảng cách là 300 đối với các Tế Đàn có thể chiếm giữ (điều này cho phép Evelynn có thể chiếm Tế Đàn mà phải phí thời gian hồi chiêu để xóa tàng hình)
Trang bị

Đuốc Lửa Đen

 • Giảm xuyên kháng phép từ 20 xuống còn 15
 • Giảm số lần đốt tối đa từ 25 xuống còn 18
 • Giảm thời gian của hiệu ứng thiêu đốt từ 3 giây xuống còn 2 giây
 • Tăng thời gian chờ giữa 2 lần nạp từ 1 giây lên 1.5 giây
 • Tăng sát thương từ thiêu đốt từ 1.67% thành 1.75% số máu tối đa trong 1 giây
 • Sửa lại một lỗi khiến phát thiêu đốt đầu tiên không tốn lần nạp

Lồng Đèn Tâm Linh Grez

 • Yêu cầu: Giáp Lụa + Huyết Trượng
 • Tổng giá: 1250 (giá khi ghép: 150)
 • +25 sát thương
 • +20 giáp
 • +12% hút máu

Hiệu ứng nội tại: Phát đánh thường đối với quái vật có tỷ lệ 20% được thêm 200 sát thương phép thuật

Hiệu ứng kích hoạt: Một đám sương có khả năng nhìn thấy các đơn vị tàng hình sẽ soi sáng một vùng trong 10 giây (1 phút hồi chiêu)

Tạm thời khóa Chùy Gai Lãnh Chúa Van Damm (không tương thích với Rìu Đen mới)

Tạm thời khóa Rìu Độc (không tương thích với Gươm Đồ Tể mới)

Những vật phẩm mới của mùa 3 bị khóa:

 • Rựa Thợ Săn
 • Móng Vuốt Madred mới
 • Đá Tâm Linh và những trang bị nó ghép thành
 • Mặt Nạ Đọa Đày Liandry
 • Giầy Nâng Cấp Vệ Quân
 • Nhiễu Trượng Ohmwrecker
 • Đá Tỏa Sáng
 • Hồng Ngọc Tỏa Sáng
 • Lá Chắn Cổ Ngữ
Bản đồ Crystal Scar

Tăng tốc độ hồi năng lượng từ 1.5% lên 2% mỗi khi mất 1% năng lượng tối đa.

Những trang bị sau của Mùa giải thứ ba bị khóa:

 • Rựa Thợ Săn
 • Đá Tâm Linh và những trang bị nó ghép thành
 • Mặt Nạ Đọa Đày Liandry
 • Giày Nâng Cấp Vệ Quân
 • Nhiễu Trượng Ohmwrecker
 • Đá Tỏa Sáng
 • Hồng Ngọc Tỏa Sáng
Bản đồ Thao Trường

Những trang bị sau của Mùa giải thứ ba bị khóa:

 • Rựa Thợ Săn
 • Đá Tâm Linh và những trang bị nó ghép thành
 • Mặt Nạ Đọa Đày Liandry
 • Giày Nâng Cấp Vệ Quân
 • Nhiễu Trượng Ohmwrecker
 • Đá Tỏa Sáng
 • Hồng Ngọc Tỏa Sáng
 • Lọ Pha Lê

Tổng quan (về chỉ số)

 • Giá khởi điểm cho các chỉ số
 • Các vật phảm gây sát thương rẻ hơn từ 5 đến 10%
 • Các vật phẩm tăng tốc độ đánh đắt hơn vào khoảng 20%
 • Các vật phẩm tăng Giáp và Kháng phép đắt hơn khoảng 10 đến 20%
 • Các vật phẩm cơ bản đã được thay đổi về giá và các thông số đê thích hợp hơn

Giá hiệu ứng phụ của trang bị đời 3

 • Giá hiệu ứng phụ của các trang bị đời 3 về cơ bản đã được giảm. Điều này có nghĩa là trang bị đời càng cao - thì cho càng ít chỉ số (so với giá) hoặc giá càng đắt so với trước đây.

Thay đổi về các vật phẩm xuyên kháng

Phần trăm các chỉ số xuyên kháng sẽ được áp dụng trước khả năng xuyên kháng. Điều này có nghĩa là khi kết hợp cả hai khả năng thì cả hai sẽ cùng có tác dụng - so với trước đây sẽ giảm hiệu ứng của cả hai khả năng. Cụ thể

 •  Xuyên giáp của Cung Xanh giảm từ 40% xuống còn 35%
 •  Xuyên kháng phép của Trượng Hư Vô giảm từ 40% xuống còn 35%
 •  Xuyên kháng phép của Mặt Nạ Quỷ Ám giảm từ 20 xuống còn 15
 •  Xuyên kháng phép của Giày Phù Thủy giảm từ 20 xuống còn 15

Tốc độ di chuyển

 • Tốc độ di chuyển cộng thêm của tất cả các vật phẩm giày bị giảm 25
 • Tốc độ di chuyển cơ bản của tất cả các tướng tăng lên 25     

Trang bị được loại bỏ.

Những trang bị sau đã bị bỏ, và những trang bị có chúng là thành phần đã được thay đổi: Mặt Dây Chuyền Meki, Dây Chuyền Đá, Giáp Sinh Tồn, Nỏ Sét, Nguyệt Kiếm, Áo Choàng và Dao Găm, Thuốc Tăng Tốc, Giáp Thủy Thần, Giáp Giả Kim, Mai Rùa, Tay Quỷ Madred.

Trang bị được làm lại

Những vật phẩm sau đã được thay đổi, các chỉ số và hiệu ứng được sửa lại: Kiếm Độc, Ma Vũ Song Kiếm, Lá Cờ Zeke, Giáp Thiên Thần, Song Kiếm Tai Ương, Dây Chuyền Kim Cương Eleisa, Khiên Băng Randuin, Bùa Đầu Lâu, Cuồng Đao Guinsoo, Rìu Tiamat, Rìu Đen, Nước Mắt Nữ Thần, Trượng Thiên Thần, Kiếm Manamune, Kiếm Đao Phủ, Quỷ Thư Morello, Giáp Máu Warmog, Kiếm Vàng, Lá Chắn Quân Đoàn, Kiếm Súng Hextech

Những vật phẩm mới

Những vật phẩm sau là những vật phẩm mới và sẽ có trong bản đồ Summoner Rift: 

 • Đồ tập trung cho các tướng đi rừng: Rựa Thợ Săn, Đá Tâm Linh, Linh Hồn Người Đá Cổ, Linh Hồn Ma Quỷ, Linh Hồn Khủng Long
 • Đồ tập trung cho các tướng hỗ trợ: Mảnh Băng Vĩnh Cửu, Hòm Bảo Hộ Mikael, Cờ Lệnh Hiệu Triệu, Song Sinh Ma Quái
 • Đồ tập trung cho sát thương: Cuồng Cung Runaan, Phong Kiếm, Tiên Kiếm, Đao Thủy Ngân, Mặt Nạ Đọa Đày Liandry, Dao Điện Statikk
 • Đồ tập trung cho phòng thủ: Găng Tay Băng Giá, Nhiễu Trượng Ohmwrecker

Nâng cấp giày

Tất cả những giầy cấp 2 hiện nay có thể nâng cấp lên đời ba. Hướng nâng cấp là như nhau với mọi loại giày.

 • Nâng Cấp - Nhanh Nhạy: Tăng tốc độ di chuyển lên 15
 • Nâng Cấp - Cuồng Nhiệt: khi gây sát thương lên một tướng đối phương với những đòn đánh 1 mục tiêu hay dùng kĩ năng cho bạn tăng tốc độ di chuyển và giảm dần sau 2 giây.
 • Nâng Cấp - Thời Không: Kĩ năng Tăng Tốc, Dịch Chuyển, Tốc Biến sẽ được giảm thời gian hồi chiêu theo tỉ lệ phần trăm
 • Nâng Cấp - Chỉ Huy: Các tướng đồng minh khi di chuyển về phía bạn sẽ được tăng tốc độ di chuyển. Thêm vào đó, quái vật của nhà bạn sẽ có được tốc độ di chuyển nhanh hơn
 • Nâng Cấp - Vệ Quân: Khi đứng ở suối bạn sẽ được hồi toàn bộ máu và năng lượng ngay lập tức. Thêm vào đó bạn được tăng một lượng lớn tốc độ di chuyển giảm dần trong 8 giây. Hiệu ứng này b mất đi khi bạn trong trận chiến.
Phép bổ trợ

Lá Chắn

 • Hiện nay đã có tại Summoner Rift và Crystal Scar
 • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 125 thành 210
 • Số lượng giáp giảm từ 100 + 25 mỗi cấp độ xuống còn 95 + 20 mỗi cấp độ
 • Điểm bổ trợ cho Lá Chắn tăng số lượng giáp lên 20 thay thế cho giảm thời gian hồi chiêu đi 20 giây
 • Thời gian của lá chắn bị giảm từ 4 giây xuống còn 2 giây

Thiên Lý Nhãn

 • Thời gian soi sáng tăng lên từ 4 giây thành 5 giây
 • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 60 giây thành 70 giây
 • Vùng soi sáng giảm từ 1400 xuống còn 1200
 • Điểm bổ trợ cho Thiên Lý Nhãn hiện nay sẽ soi sáng các đơn vị bị Thiên Lý Nhãn nhìn thấy trong 5 giây thay cho việc kéo dài thời gian soi sáng thêm 2 giây.

Minh Mẫn

 • Minh Mẫn mới hồi lại 40% lượng mana tối đá cho bạn và cá tướng đồng minh ở gần
 • Điểm bổ trợ cho Minh Mẫn hiện nay sẽ tăng lượng mana hồi lại lên 25% thay vì 20% (tổng cộng 50% lượng mana tối đa cho bạn và tướng đông minh)

Kiệt Sức

 • Kiệt Sức mới giảm 50% tốc độ đánh
 • Hiệu ứng giảm tốc độ di chuyển bị giảm từ 40% xuống còn 30%
 • Giảm toàn bộ sát thương từ 70% xuống còn 30% đối với tấn công thường và 30% đối với kĩ năng hoặc dùng vật phẩm

Tốc Biến

 • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 265 giây thành 300 giây
 • Cải tiến Tốc biến sẽ được tính sau các điểm giảm thời gian hồi chiêu Tốc Biến khác và giày Phi Ảnh.

Hồi máu

 • Máu hồi lại mỗi cấp độ giảm xuống từ 25 xuống còn 15
 • Số máu hồi lại cho đồng minh tăng lên từ 50% thành 100%
 • Cải tiến Hồi máu tăng lượng máu tối đa cho bạn là 5 máu mỗi cấp độ thay thế cho tăng lượng máu được hồi thêm 10%
 • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 270 giây thành 300 giây

Thiêu Đốt

 • Thời gian hồi chiêu tăng lên từ 180 giây thành 210 giây

Thăng Cấp

 • Loại bỏ

Hồi Sinh

 • Hiện nay sẽ luôn luôn tăng tốc độ di chuyển mỗi lần hồi sinh
 • Cải tiến Hồi sinh sẽ cho bạn thêm một lượng máu mỗi khi hồi sinh thay vì tăng tốc độ di chuyển tạm thời

Cường Hóa

 • Loại bỏ
Bảng hỗ trợ
 • Bảng hỗ trợ đã được làm lại
 • Toàn bộ các bảng được làm mới
 • Bạn có thể xem chi tiết đầy đủ trên trang Tiền mùa giải mục Bảng Bổ Trợ
Ngọc Bổ Trợ

Ngọc bổ trợ được đổi tên theo chức năng của chúng:

Ngọc Đỏ Xuyên giáp (Nhỏ)

 • Xuyên giáp giảm xuống 0.72 từ 0.93

Ngọc Đỏ Xuyên giáp (Trung bình)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1 từ 1.29

Ngọc Đỏ Xuyên giáp (Lớn)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1.28 từ 1.66

Ngọc Đỏ Xuyên kháng phép (Nhỏ)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.49 từ 0.53

Ngọc Đỏ Xuyên kháng phép (Trung bình)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.68 từ 0.74

Ngọc Đỏ Xuyên kháng phép (Lớn)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.87 từ 0.95

Ngọc Xanh Xuyên kháng phép (Nhỏ)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.35 từ 0.38

Ngọc Xanh Xuyên kháng phép (Trung bình)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.49 từ 0.53

Ngọc Xanh Xuyên kháng phép (Lớn)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 0.63 từ 0.68

Ngọc Tím Xuyên giáp (Nhỏ)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1.42 từ 1.85

Ngọc Tím Xuyên giáp (Trung bình)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1.99 từ 2.59

Ngọc Tím Xuyên giáp (Lớn)

 • Xuyên giáp giảm xuống 2.56 từ 3.33

Ngọc Tím Xuyên kháng phép (Nhỏ)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 1.11 từ 1.21

Ngọc Tím Xuyên kháng phép (Trung bình)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 1.56 từ 1.69

Ngọc Tím Xuyên kháng phép (Lớn)

 • Xuyên kháng phép giảm xuống 2.01 từ 2.18

Ngọc Đỏ Xuyên Song Kháng (Nhỏ)

 • Xuyên giáp giảm xuống 0.5 từ 0.56
 • Xuyên kháng phép tăng lên 0.34 từ 0.32

Ngọc Đỏ Xuyên Song Kháng (Trung bình)

 • Xuyên giáp giảm xuống 0.7 từ 0.74
 • Xuyên kháng phép tăng lên 0.48 từ 0.44

Ngọc Đỏ Xuyên Song Kháng (Lớn)

 • Xuyên giáp giảm xuống 0.9 từ 1
 • Xuyên kháng phép tăng lên 0.61 từ 0.57

Ngọc Tím Xuyên Song Kháng (Nhỏ)

 • Xuyên giáp giảm xuống 0.99 từ 1.11
 • Xuyên kháng phép tăng lên 0.77 từ 0.72

Ngọc Tím Xuyên Song Kháng (Trung bình)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1.39 từ 1.55
 • Xuyên kháng phép tăng lên 1.09 từ 1.01

Ngọc Tím Xuyên Song Kháng (Lớn)

 • Xuyên giáp giảm xuống 1.79 từ 2
 • Xuyên kháng phép tăng lên 1.41 từ 1.3

PVP.Net 1.72

Những vật phẩm được khuyên dùng sẽ không xuất hiện trong trang giới thiệu chi tiết của Tướng. Sự thay đổi này không ảnh hưởng tới những thông tin có trong trang chủ của Liên Minh Huyền Thoại hoặc cửa hàng trong trò chơi.

Thay đổi về tướng

hecarim Hecarim

 • Sát thương ban đầu tăng lên từ 56 thành 59
 • Sát thương tăng theo mỗi cấp độ tăng lên từ 3 thành 3.2

nautilus Nautilus

 • Số lượng giáp của Cơn Giận Của Người Khổng Lồ tăng lên từ 80/130/180/230/280 thành 100/150/200/250/300

rammus Rammus

 • Lượng giáp ban đàu tăng lên từ 21 thành 25
 • Lượng máu hồi tự nhiên tăng lên từ 6 máu mỗi 5 giây thành 8 máu

sejuani Sejuani

 • Lượng giáp ban đầu tăng lên từ 21 thành 24
 • Thời gian của Gió Phương Bắc tăng lên từ 5 giây thành 6 giây
Chế độ quan sát
 • Ping rút lui sẽ có màu của đội trong chế độ quan sát
 • Ping mục tiêu sẽ chỉ còn 6 giây trong chế độ quan sát
 • Thuật toán cho chế độ camera tự động đã được cải thiện

Tổng quan

 • Sửa lại một lỗi khiến các kĩ năng bắn thẳng không hiện ra khi thực hiện trong vùng tối (VD: Ném lao của Nidalee)
 • Trụ ở suối trong Crystal Scar và Thao Trường giờ sẽ tấn công những đơn vị thông thường không thể tấn công
 • Cập nhật trang bị, bảng và phép bổ trợ của máy theo thay đổi của mùa giải 3.
 • Cải thiện sự logic của tướng của máy khi sử dụng phép hỗ trợ và khả năng sử dụng thường xuyên trên toàn bộ tướng máy
 • Sửa việc tướng của máy sẽ điều chỉnh để hợp với các đi các đường của người chơi trong chế độ đấu tùy chọn
 • Các kĩ năng sử dụng lên chính bản thân sẽ có một đường viền sáng bao xung quanh tướng của bạn
 • Bỏ phím tắt để bật tắt thanh máu.
 • Các kĩ năng nỗi tại của các tướng sẽ hiện ra thời gian hồi chiêu ngay trên biểu tượng của kĩ năng đó

Với mỗi bản vá, chúng tôi luôn cố gắng để cải thiện hình ảnh trong game theo nhiều góc độ khác nhau. Chúng tôi khuyên các bạn hãy có những driver cho card màn hình mới nhất có thểChuyên mục: Phiên Bản